Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przywilej Pawłowy

  Prawo do ponownego zawarcia małżeństwa przez osoby, które już były związane związkiem małżeńskim, potem przeszły na chrześcijaństwo i stwierdzają, że ich niechrześcijański małżo-nek albo się chce oddzielić, albo im nie pozwoli w pokoju wypełniać praktyk religijnych (CIC 1143). Św. Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizm

  (z łac. “ratio = rozum”). System, który w poszukiwaniu prawdy - także prawdy religijnej - daje pierwszeństwo rozumowi. Bardzo mocne nastawienie racjonalistyczne było cechą Oświecenia. Niektórzy jego przedstawiciele posługiwali się rozumem po to, żeby odrzucić objawienie, inni doszli do tego, że odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psalmy

  (gr. “pieśni”). Pieśni religijne Starego Testamentu, których autorzy wypowiadają Bogu ze wszech miar świętemu akty adoracji, dziękczynienia, żalu, skruchy, wierności i innych uczuć, jakie przeżywaj ą poszczególni ludzie i cały naród.

  Wprawdzie tradycyjnie przypisuje się je królowi Dawidowi (zm. ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rady ewangeliczne

  Trzy radykalne ideały dla wyznawców chrześcijaństwa, które polegają na dobrowolnie przyjętym życiu w ubóstwie, celibacie i posłuszeństwie ze względu na nadchodzące królestwo Boże (por. DH 1087-1094, 1810, 3911; ND 1817; CIC 573; LG 44).

  Zob. celibat, doskonałość, królestwo Boże, posłuszeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudoepigrafy

  (gr. “fałszywe tytuły”). Utwory przypisywane komuś innemu niż ich rzeczywistemu autorowi z myślą o tym, by podnieść ich powagę. Przykładem na to są utwory niekanoniczne; Księga Henocha i Wniebowzięcie Mojżesza. Katolicy na oznaczenie takich żydowskich ksiąg przypisywanych fałszywie innym autorom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadkowość

  Cecha charakterystyczna bytów i wydarzeń, które nie istnieją z konieczności ani się z konieczności nie zdarzają, lecz tylko w jakiejś zależności - ostatecznie w zależności od Boga, jedynego Bytu, który istnieje koniecznie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj

  Według Septuaginty (LXX) jest to “ogród w Eden”, w którym Adam i Ewa kiedyś żyli i z którego po grzesznym upadku zostali wypędzeni (Rdz 2, 8-10. 15; 3, 23-24; Ez 28, 13; 31, 8; 36, 35).

  “Raj” zaczął także oznaczać miejsce pobytu błogosławionych po śmierci (Łk 23, 43), “trzecie niebo” nad ziemią, do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pulpit

  (łac. “drewniane podwyższenie”). Stałe lub ruchome podwyższenie, przy którym się w kościele czyta lub śpiewa.

  Przez długi czas pulpity w praktyce nie istniały jako oficjalna część wyposażenia kościelnego; odpowiednia dla nich część świątyni była zajęta przez ołtarz, ambonę oraz (w katedrze)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadłość

  Właściwość, która tkwi w substancji i niezależnie od niej istnieć nie może, sama w sobie jednak nie jest istotną właściwością tej substancji.

  Filozofia arystotelesowska zna dziewięć klas przypadłości, a wśród nich jakość, ilość, relacja, przestrzeń i czas. Jakość i ilość nazywane są...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt omega

  (gr. “omega - ostatnia litera alfabetu”). Według myśli francuskiego jezuity i paleontologa, Pierre Teilharda de Chardin (1881-1955), ostateczna meta (zob. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13) rozwoju i dążenia wszechświata.

  W swoich książkach Lephenomene humain (Zjawisko ludzkie), Le milieu divin (Środowisko Boże) i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt

Do góry