Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Regulacja urodzeń

  Używanie naturalnych, lub sztucznych środków mających na celu zapobieżenie poczęciu podczas stosunku seksualnego. Do środków naturalnych należy powstrzymywanie się od stosunków seksualnych, gdy kobieta może być płodna oraz stosunek przerywany.

  Wśród środków sztucznych te, które działają po stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie

  Systemy wierzeń w bóstwo i dawanych mu odpowiedzi, obejmujące także księgi święte, obrzędy kultowe i życie etyczne jej zwolenników. Chrześcijanie ogólnie, a katolicy w sposób szczególny, zostali wezwani do prowadzenia życia w ciągłym napięciu między ewangelizacją a dialogiem, co jest wyrażone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła

  (łac. “prawidło, przepis”). Spisany i zatwierdzony sposób życia mężczyzn i kobiet związanych ślubami, którzy należą do jakiegoś instytutu zakonnego.

  Sobór Watykański II wezwał instytuty zakonne, by unowocześniły różne reguły (PC 3-4, zob. CIC 578, 587). Ludzie świeccy stowarzyszeni z zakonami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie tajemne

  Religie pochodzenia greckiego (np. orfizm) albo wschodniego (np. mitraizm), w których obrzędy były często tajemne i zastrzeżone dla wtajemniczonych.

  Religie te - inaczej niż judaizm i chrześcijaństwo, które się opierają na Bożej interwencji w dzieje świata - oparte są na mitycznej interpretacji zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła wiary

  Norma wiary jako publiczne kościelne kryterium umożliwiające stwierdzenie prawdziwości objawienia przekazanego Kościołowi przez Jezusa Chrystusa. Św. Ireneusz z Lyonu (ok. 130 - ok. 200) odwoływał się do tej normy odpierając twierdzenia gnostyków, że istnieje szczególne objawienie, dostępne tylko dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcja

  (łac. “przyjęcie, przyjmowanie”). Proces, dzięki któremu oficjalne nauczanie i oficjalne decyzje przyjmuje, dostosowuje i interpretuje cały Kościół.

  Potrzeba często czasu, zanim oświadczenia soboru powszechnego zostaną poznane, zrozumiane i przyjęte przez Kościoły miejscowe i ich przywódców.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekolekcje

  Indywidualny lub grupowy wyjazd (zazwyczaj do domu zakonnego przeznaczonego do tego celu), mający na celu obudzenie lub pogłębienie życia duchowego poprzez milczenie, modlitwę, a także ćwiczenia, jak i rachunek sumienia. Często można skorzystać z kierownictwa mężczyzn lub kobiet, którzy prowadzą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratum et consummatum

  (łac. “zatwierdzone i dopełnione”). Wyrażenie, którym się posługuje prawo kanoniczne na oznaczenie małżeństwa ważnie zawartego i dopełnionego stosunkiem seksualnym w spo-sób godny człowieka i ukierunkowany na zrodzenie dzieci (zob. CIC 1061).

  Małżeństwo jest nierozerwalne, jeżeli jest zatwierdzone i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypowieść

  Porównanie wzięte z natury (np. nasienie gorczycy u Mk 4, 30-32) albo z życia ludzkiego (np. uczta weselna u Mt 22, 1-14) i opowiedziane jako historia w celu uzmysłowienia i wywołania pew-nego religijnego albo moralnego poglądu.

  Przypowieści znajdujemy wprawdzie w Starym Testamencie (2 Sm 12, 1-14; a może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynia

  Jałowa ziemia pozbawiona wody. Pozbawiając ludzi ich normalnych warunków życia, pustynie bardziej bezpośrednio stawiają ich twarzą w twarz z siłami dobra i zła. Mojżesz zbierał siły wewnętrzne, pracując na pustyni Madian. Wyprowadził lud Boży z niewoli, lecz jego wejście do Ziemi Obiecanej zo-stało...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt

Do góry