Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozeznanie duchów

  Szczególny dar sprawiający, że człowiek staje się zdolny do odróżniania Bożych charyzmatów od całkiem naturalnych uzdolnień i wpływów złego ducha (l Kor 12, 10).

  Aby można było odróżnić, czy konkretne wydarzenia lub stany pochodzą od Ducha Świętego, czy też od ducha złego i wprowadzającego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różaniec

  (łac. “ogród różany”). Powszechnie przyjęta na Zachodzie modlitwa, będąca wyrazem nabożeństwa do Matki Bożej. Składa się ona z piętnastu tajemnic, z których każda przypomina jakieś wydarzenie z życia Jezusa lub Maryi. W obręb jednej tajemnicy wschodzą: Modlitwa Pańska (jeden raz).

  Zdrowaś Maryjo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność

  (łac. “związanie, przywiązanie”). Zasadnicza postawa ludzi wobec Boga jako ich Stwórcy i Zbawiciela. Moralna cnota religijności wyraża siew adoracji i wielkodusznej służbie okazywanej naszemu miłującemu Bogu. Karl Barth (1886-1968) przeciwstawił wiarę (opartą na Słowie Bożym i całkowicie zależną od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie świata

  Te religie, które wzbudzają zainteresowanie światowe ze względu na wiek, wielką ilość zwolenników oraz przemyślaną naukę. Można się zastanawiać, czy lista jest kompletna, ale do tych religii trzeba przynajmniej zaliczyć chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm i taoizm.

  Zob. buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redaktionsgeschichte

  (niem. “dzieje redagowania”). Nazwa nadana przez Willi Marxsena (ur. 1919) pracy ostatecznych redaktorów lub autorów naszych tekstów biblijnych.

  Krytyka redakcyjna (Redaktior geschichte) bada pobudki, jakimi się kierowali autorzy, kiedy wydawali wcześniejsze materiały, zmiany, jakie wprowadzili, oraz orędzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między Osobami Boskimi

  Taka hierarchia Osób Boskich między sobą, że stanowią one Trzy Osoby w jednym Bogu. Znamy cztery takie relacje: ojcostwo, synostwo, tchnienie czynne i tchnienie bierne. Ojcostwo stanowi o Ojcu, synostwo o Synu Bożym, a tchnienie bierne - o Duchu Świętym. Tchnienie czynne jest wspólne Ojcu i Synowi i nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcjonizm

  (z łac. “sprowadzić do mniejszej miary, zredukować”). Każda próba wytłumaczenia lub wyjaśnienia złożonych danych rzeczywistości przez odwołanie się do jednego tylko jej aspektu. W ten sposób filozof może ogólnie utożsamić rzeczywistość z dostępnymi bezpośrednio danymi zmysłowymi.

  Odrzucenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relatywizm

  (z łac. “relativus = odnoszący się do czegoś, względny, warunkowy”).

  Pogląd głoszący, że nie ma żadnych absolutnych prawd ani wartości i że wszystko jest zdeterminowane przez poszczególne okresy dziejów, przez kultury, społeczeństwa i osoby. Czysty relatywizm (“wszystkie roszczenia i praw-dy są...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja

  (łac. “przywrócenie, odnowienie”). Przynajmniej od Soboru w Vienne (1311-1312) w Kościele, którego życie na wszystkich szczeblach naznaczone było poważnymi nadużyciami, słyszano wołanie o “reformę głowy i członków”.

  Wołania te się wzmogły podczas “niewoli babilońskiej” papieży w Awinionie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia obywatelska

  Wykorzystywanie tradycji religijnych w celu podtrzymania działalności publicznej w krajach, w których żadna religia nie ma zdecydowanej przewagi. W Stanach Zjednoczonych na przy-kład religia obywatelska to zlepek odziedziczony z tradycji żydowsko-chrześcijańskiej przejawiający się w różny sposób, kiedy na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry