Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sakramentale

  Znak święty, ustanowiony przez Kościół, podobny do sakramentów oraz oznaczający i sprawiający duchowe skutki za wstawiennictwem Kościoła (SC 60, CIC 1166).

  Rozszerzając definicję sakramentaliów z rzeczy (a takimi są np. palmy rozdawane w Niedzielę Palmową) lub praktyk (a taką jest np. odmawianie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scholastyka

  (gr. “czas wolny”, łac. “szkolny”) Akademicka i monastyczna tradycja, która się posługiwa-ła filozofią arystotelesowską i platońską, żeby zrozumieć, systematycznie wytłumaczyć i przemyśleć prawdy wiary.

  Opierając się na św. Augustynie z Hippony (354-430), Boecjuszu (ok. 480 - ok. 524) i innych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament pokuty

  Jeden z siedmiu sakramentów, ustanowiony przez Chrystusa na odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie świętym. Ten sakrament odpowiada na głęboką potrzebę wyznawania grzechów, otrzymania przebaczenia od Boga i pojednania się ze wspólnotą zranioną naszymi grzechami (2 Sm 12, 1-25; Ps 51; Mk 1, 4-5; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament święceń

  Sakrament wyciskający na przyjmującym szczególne znamię i nadający mu możliwość uczestniczenia w kapłańskim posługiwaniu Chrystusa przez nauczanie, rządzenie i przewodniczenie w sprawowaniu obrzędów liturgicznych na stanowisku biskupa, kapłana lub diakona.

  W każdym z tych wypadków w obrzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rusini

  Nazwa nadawana plemionom wschodniosłowiańskim na Rusi (Białorusini, Wielkorusini, Małorusini); w XIX stuleciu nazwa ta została rozszerzona na Ukraińców mieszkających w dawnej Galicji na Podkarpaciu i na Bukowinie. Katolicy ruscy są zazwyczaj członkami Kościoła Bizantyńsko-Ukraińskiego.

  Zob. Kościoły...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rygoryzm

  (z łac. “rigor = sztywność, surowość, nieugiętość”). System teologii moralnej, który w wypadkach, kiedy zachodzi wątpliwość, kładzie nacisk na prawo z uszczerbkiem dla wolności, nawet jeżeli opowiedzenie się za swobodą ma większy stopień prawdopodobieństwa. Taki sposób myślenia tłumi wolność...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytuał

  (z łac. “ritus =- obrządek”). Oficjalna księga liturgiczna zawierająca modlitwy i opis czynności przepisanych podczas udzielania sakramentów, prowadzenia pogrzebów, publicznego składania ślubów, konsekracji kościoła i innych obrzędów religijnych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rubryka

  (z łac. “ruber = czerwony”). Wskazówka w księgach liturgicznych wydrukowana czerwonym kolorem obok głównego tekstu (drukowanego w czarnym kolorze), który się śpiewa lub czyta podczas zgromadzeń liturgicznych. Rubryki wskazują, w jaki sposób można lub trzeba sprawować obrzędy liturgiczne.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch liturgiczny

  Nowożytny ruch, który się zaczął wśród katolików, ale wkrótce rozszerzył się także na inne wyznania chrześcijańskie, a który popiera czynny udział wszystkich członków Kościoła w oficjalnym kulcie i prowadzi do tego, żeby Eucharystia stała się rzeczywistym ośrodkiem ich życia wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch oksfordzki

  Ruch w Kościele anglikańskim w latach 1833-1845, którego ośrodkiem był Uniwersytet Oksfordzki. Na jego czele stali: John Keble (1792-1866), John Henry Newman (później kardynał) (1801-1890) i Edward Bouverie Pusey (1800-1882). Był to pierwszy okres anglokatolicyzmu.

  Inspirowany raczej tradycją High Church...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt

Do góry