Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Scientia media

  (łac. “wiedza pośrednia”). Teoria po raz pierwszy opracowana przez jezuitę, Ludwika de Molinę (1536-1600), który chciał pogodzić rzeczywistą wolną wolę człowieka z Bożą uprzednią znajomością tego wszystkiego, co się wydarzy. Twierdził on, że Bóg zna i bierze pod uwagę decyzje, jakie stworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem Soborów Powszechnych

  Sobory Powszechne - od Nicejskiego I (325) do Nicejskiego II (787) - uznawane za powszechne zarówno przez katolików rzymskich, jak przez prawosławne Kościoły wschod-nie. Mają one szczególne znaczenie podczas każdego dialogu między Wschodem a Zachodem.

  Wprawdzie prawosławni zwołali później ważne sobory -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy ostateczne

  To powszechnie przyjęte wyrażenie odpowiada temu samemu, co oznacza grecki wyraz ta eschata i łaciński novissima, czyli śmierć, sąd (zarówno szczegółowy pojedynczego człowieka, jak ostateczny całej ludzkości), niebo lub piekło.

  Te części składowe naszego przeznaczenia, z koniecz-ności za naszego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarks

  (gr. “żywe ciało”). Ciało zwierząt i ludzi (1 Kor 15, 39), ciało ludzkie (Dz 2, 31), człowieczeństwo (J 1, 14), ziemskie pochodzenie (Rz 1, 3), naturalne właściwości życia (1 Kor 1, 26) i moce cielesnego istnienia prowadzące do grzechu i przeciwstawione życiu według Ducha (Ga 5, 16-26).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczywista obecność

  Wśród wielu sposobów obecności Chrystusa zmartwychwstałego na naszym świecie jest to obecność jedyna w swoim rodzaju (SC 7). Po dokonaniu konsekracji podczas Mszy św. jest On obecny z Ciałem, Krwią, duszą i bóstwem pod postaciami Chleba i Wina (zob. DH 1637, 1640-1641, 1651-1654; ND 1514, 1517-1518...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd ostateczny

  Ponowne przyjście na świat Chrystusa przy końcu dziejów, żeby sądzić żywych i umar-łych (zob. DH 10, 13-14, 76, 150; ND 2-3, 12, 17). Prorocy Starego Testamentu zapowiadają nadejście “Dnia Pańskiego”, kiedy się objawi wola Boża, narody zostaną osądzone i udzielona zostanie obfitość Bożych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saduceusze

  (hebr. “sadduki”, prawdopodobnie od imienia własnego Sadduk). Tradycyjnie uważa się ich za potomków kapłana Sadoka (2 Sm 8, 17; 1 Krl 1, 8).

  Od II wieku przed Chrystusem ta arystokratyczna grupa kapłańska odgrywała bardzo ważną rolę polityczną i ekonomiczną. Opierając się na Torze, sadu-ceusze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm

  (gr. “badać, myśleć, wątpić”). Wątpienie w możliwość poznania czegoś jako rzeczy pewnej. Gorgiasz (zm. 376 r. przed Chr.) i Pyrron z Elidy (ok. 360 - ok. 270 przed Chr.) utrzymywali, że ludzie nigdy nie mogą mieć pewności o czymkolwiek.

  Taki absolutny sceptycyzm, zwany też czasami pyrroni-zmem, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament

  (łac. “zastaw, przysięga wojskowa na wierność, zobowiązanie”).

  Ustanowiony przez Chrystusa znak widzialny, który wskazuje i przekazuje łaskę. W Kościele katolickim i prawosławnym przyj-muje się siedem takich sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, małżeństwo, kapłaństwo, na-maszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma

  (gr. “podział, rozłam”). Podział na przeciwstawne sobie grupy (J 7, 43; 1 Kor 1, 10-13; 11, 18; 12, 25). Schizma, której obrazem jest odnotowany w Starym Testamencie rozłam między Północnym, a Południowym Królestwem po śmierci Salomona (931, lub być może 926 r. przed Chr.), wyrządza szkodę życiu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 884

  praca w formacie txt

Do góry