Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sentencje Ojców

  Spisany w języku greckim przez anonimowego autora (koniec V w.) zbiór opowiastek i powiedzeń egipskich Ojców pustyni i innych łącznie z św. Antonim Opatem (ok. 251-356), św. Synkletyką (IV wiek) i Pojmenem (V wiek).

  Pomijając niektóre przesadne wypowiedzi i wydarzenia, utwór od-znacza się mądrością i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzm

  (z łac. “saecularis = pogański, światowy”). Ideologia ateistyczna lub agnostyczna, która przekreśla wierzenia i wartości religijne, a wyjaśnia wszystko, posługując się terminologią z tego świata. Trzeba ją odróżnić od “świeckości”, czyli od postawy nachylonej ku temu światu i ku jego sprawom, ale...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septuaginta

  (gr. “siedemdziesiąt”). Najważniejszy grecki przekład Starego Testamentu, znany w nauce pod skrótem “LXX” z powodu legendy, według której tłumaczenia dokonało siedemdziesięciu (albo sie-demdziesięciu dwóch) uczonych działających niezależnie od siebie. Zgodnie z tradycją żydowską doko-nanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiarianie

  Nauka biskupa Bazylego z Ancyry (Ankara w Turcji) i innych głoszona po Soborze Nicejskim I (325). Nie szli oni w ślady arian głoszących, że Chrystus jest tylko pierwszym wśród stworzeń, nie popierali jednak prawowiernej nauki o tym, że jest On homoousios (gr. “współistotny”) z Ojcem.

  Nazywali oni Syna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serce

  Według Pisma Świętego najbardziej wewnętrzne źródło wiedzy człowieka, jego uczuć i postano-wień (Iz 65, 14; Jr 24, 7; Łk 12, 19).

  Serce jest źródłem dobrych i złych myśli (Mk 7, 21; Łk 6, 45), może być siedliskiem mądrości (1 Krl 3, 12) i narzędziem wiary (Rz 10, 10). Duch Święty działa w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semipelagianie

  Pogląd wywodzący się od św. Jana Kasjana z Marsylii (ok. 360-435), św. Wincentego z Lerynu (zm. przed 450) i innych mnichów z południowej Francji, według którego ludzie mogą zrobić pierwszy krok ku Bogu bez pomocy łaski Bożej.

  Wprawdzie uważając, że to łaska jest niezbędna do zbawienia, odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sfragis

  (gr. “pieczęć”). Wyraz, którego w świeckim języku greckim używa się na oznaczenie urzędowej pieczęci (np. pieczęci cesarskiej) albo znaku wskazującego na właściciela jakiejś rzeczy (zob. też Ap 5, 1-9; 6, 1-12).

  W języku greckich Ojców Kościoła wyraz ten oznacza krzyż znaczony na czołach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sens Pisma Świętego

  Różne znaczenia, jakie mogą nieść ze sobą biblijne teksty. Sens “dosłowny” to znaczenie zamierzone przez pierwotnego autora, który pisał dla szczególnego odbiorcy w konkretnych historycznych warunkach i posługiwał się szczególnymi formami literackimi.

  Po napisaniu jednak tekst biblijny - podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem grzechów głównych

  Grzechy tradycyjnie uważane za źródło wszystkich innych grzechów. Ich lista, ustalona przez Ewagriusza Pontyjskiego (346-399), św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604) i innych, wygląda następująco: pycha, chciwość, rozwiązłość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo.

  Wyraz “lenistwo” jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensus fidelium

  (łac. “wyczucie wierzących”). Instynktowne wyczulenie na sprawy wiary, którym jest obdarzony cały Kościół (LG 12, DV 8). Ich oceną objawienia i trafnością sądu w tych sprawach kieruje Duch Święty (J 16, 13; 1 J 2, 20, 27).

  Wyczucie to jest źródłem consensus fidelium (łac. “zgoda wierzących”) i w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry