Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sobornost

  (ros. “zebranie, zgromadzenie”). Wyraz, którego użył Jurij Samarin (1819-1876) w rosyjskim przekładzie pisanych po angielsku i francusku dzieł Aleksego Chomjakowa (1804-1860), rosyjskiego prawosławnego teologa świeckiego.

  Wyraz ten odpowiada wyrazom koncyliaryzm i kolegialność (rosyj-ski wyraz sobór to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składanie ofiary

  Czynność ofiarna obejmująca ofiarę, kapłana i lud podczas oddawania ofiary Bogu. Podczas sprawowania Eucharystii jest uobecniana (ale nie powtarzana!) ofiara Chrystusa, obrzędowo wyrażona podczas Ostatniej Wieczerzy, a dokonana na Kalwarii; jej skutki stają się dzisiaj dostępne (zob. 2 Kor 11, 23-26; DH...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobory laterańskie

  Cała seria synodów i soborów, które się odbywały w pałacu na Lateranie przyległym do bazyliki św. Jana, która jest katedrą biskupa Rzymu. W pierwszym tysiącleciu wszystkie sobory powszechne, obradowały na Wschodzie, jednak niektóre synody laterańskie cieszyły się pewnym znaczeniem.

  Pierwszy został...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skotyzm

  System filozoficzno-teologiczny, opracowany przez franciszkanina, bł. Dunsa Szkota (ok. 1265-1308), który pochodził ze Szkocji, a wykłady prowadził w Cambridge, Oksfordzie, Paryżu i Kolo-nii; z powodu ogromnych zdolności do spekulacji nazwano go doctor subtilis (łac. “doktor, uczony wnikliwy”).

  Inaczej niż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Chalcedoński

  Czwarty sobór powszechny, który się odbył w mieście zwanym obecnie Kadi-Koy (Turcja), leżącym na przeciwległym Konstantynopolowi brzegu Bosforu. Sobór został zwołany, by się zająć monofizycką herezją Eutychesa (ok. 378-454), który tak się przeciwstawiał istnieniu dwóch natur w Chrystusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrucha doskonała

  Szczery smutek z powodu popełnionych grzechów, któremu towarzyszy postanowienie, że nie będzie się już grzeszyć (zob. Ps 51; Łk 15, 11-32; 18, 9-14; DH 1676-1678; ND 1622-1624). Skrucha doskonała jest konieczna do ważności sakramentu pokuty (zob. DH 1451-1465, 1704; ND 1614/5-14, 1644).

  Zob. sakrament...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Efeski

  Trzeci sobór powszechny, a zarazem pierwszy, którego akta soborowe posiadamy. Został zwołany przez wschodniego cesarza, Teodozjusza II (panował w latach 408-450), aby zakończyć spór wywołany przez Nestoriusza (zm. ok. 451), patriarchę Konstyntynopola, który miał zastrzeżenie co do powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrucha mniej doskonała

  Termin łaciński attritio, wymyślony w wieku XII na oznaczenie żalu za grzechy (a) będącego raczej wynikiem zawstydzenia i bojaźni przed karą niż miłości do Boga (b) czasami nazywanego “żalem za grzechy niedoskonałym”.

  Sobór Trydencki (1545-1563) naucza, że skrucha mniej doskonała wystarczy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensus plenior

  (łac. “sens pełniejszy, znaczenie, pełniejsze”). Odnosi się do tekstów Pisma Świętego, które mają znaczenie wykraczające poza sens dosłowny (czyli poza znaczenie bezpośrednio zamierzone przez oryginalnego autora ludzkiego).

  Takie znaczenie, zamierzone przez Autora głównego (Boga) wynurzyło się w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzacja

  (łac. “zeświecczenie, przemiana z duchownego na świeckie”). Wyraz ten odnosi się do każdego społecznego lub historycznego procesu, który przynosi ze sobą wyłączenie spod kontroli i spod celów sakralnych czegokolwiek.

  Na przykład: zniesienie klasztorów w szesnastowiecznej Anglii, wpływ Rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt

Do góry