Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański IV (869 / 870)

  Przez katolików rzymskich jest uważany za ósmy sobór powszechny. Potwierdził on prymat jurysdykcyjny Rzymu, potępił obrazoburstwo i próbował odnieść zwycięstwo nad tymi, którzy popierali Focjusza (ok. 810 - ok. 895), złożonego ze stanowiska patriarchy Konstantynopola, który później został przywrócony na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański I (1123)

  Zwołany został przez Kaliksta II (papieża w latach 1119-1124) w celu ratyfikowania Konkordatu Wormackiego, który rozwiązywał długotrwałą walkę o inwestyturę między Kościołem, a cesarstwem. Sprawą do rozstrzygnięcia było prawo cesarza i książąt do wręczania biskupom oznak władzy oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański II (1139)

  Zwołany został przez Innocentego II (papieża w latach 1130-1143), którego wybór spowodował schizmę; chodziło o potępienie antypapieża Anakleta II (zm. 1138) i jego zwolenników.

  Sobór ten ogłosił także kanony przeciw lichwie i symonii (zob. DH 715-716) i potępił tych, którzy zmieniali sakramenty albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański I (381)

  Zwołany został przez cesarza Teodozjusza I w celu wzmocnienia jedności w wierze po długo trwających sporach ariańskich. Wzięli w nim udział, zgodnie z planem, tylko biskupi ze Wschodu, według tradycji 150-ciu, a w rzeczywistości 146-ciu.

  Nie było na nim oficjalnego przedstawiciela papieża św. Damazego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański II (553)

  Piąty sobór powszechny, zwołany przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565), żeby zaprowadzić pokój w Kościele wschodnim.

  Żeby odnieść zwycięstwo nad monofizytami, Justynian zachęcił 165 biskupów obecnych na Soborze (praktycznie wszyscy byli ze Wschodu) do potępienia Teodora z Mopsuestii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Florencki (1438 - 1445)

  Powszechnie się go uważa za siedemnasty sobór powszechny Kościoła rzymskokatolikiego, a czasami jego początek datuje się na rok 1431, ponieważ pierwsza część Soboru w Bazylei była przygotowaniem Soboru Florenckiego.

  Pierwotnie zwołano go po to, by doprowadzić do jedności z Kościołem greckim. Kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowo Boże

  Objawienie się Boga w dziejach (DV 1-5, 26) jako Słowo wypowiedziane, napisane i wcielone.

  1. Słowo Boże jest twórcze (Rdz 1, 1-2, 4) i skuteczne (Iz 55, 10-11). Bóg przemawiał przez proro-ków (Hbr 1, 1; 2 P 1, 21). Jezus głosił słowo Boże (Łk 5, l), podobnie Jego apostołowie (Dz 13, 5; 17, 13; 1 Tes 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Simul iustus et peccator

  (łac. “równocześnie sprawiedliwy i grzesznik”). Wypowiedź ujmująca krótko przekonanie luterańskie, że powinniśmy zawsze wyznawać, iż jesteśmy grzesznikami, ilekroć spoglądamy na siebie w świetle prawa, które nas oskarża, i w świetle naszych naturalnych możliwości.

  Jak to przyznawał Jan XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowo i sakrament

  Słowo Boże i odpowiadający mu znak, symbol i (albo) wydarzenie. W Ewangelii św. Jana słowa (J 3, 34; 5, 24; 8, 31; 15, 3) i znaki (J 2, 11. 18. 23; 3, 2; 4, 54) Chrystusa zgadzają się w tym, że przekazują “prawdę” (objawienie) i “życie” (zbawienie).

  Orygenes (ok. 185 - ok. 254) połączył słowo i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skażenie ludzkiej natury

  Sformułowanie używane przez zwolenników kalwinizmu na wyrażenie poglądu, że istoty ludzkie wskutek popełnienia grzechu zostały w samej swojej istocie zepsute.

  Zob. kalwinizm, upadek.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry