Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Trydencki (1545 - 1563)

  Zwołany przez Papieża Pawła III, żeby wyjść naprzeciw poważnej potrzebie reform, zebrał się w północnowłoskim mieście Trydent; katolicy uważaj ą go za dziewiętnasty sobór powszechny. Sobór Trydencki, wielki sobór kontrreformacji, wyjaśnił naukę Kościoła i odnowił jego dyscyplinę.

  Dzieli się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański V (1512 - 1517)

  Zwołany przez papieża Juliusza II (1443-1513) w celu załatwienia spraw spornych związanych z odradzającym się koncyliaryzmem i niektórymi poglądami, które zdawały się przeczyć indywidualności i nieśmiertelności duszy. Po śmierci Juliusza II obrady prowadził Leon X (1475-1521).

  Przyjęto kilka bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Vienneński (1311 - 1312)

  Sobór, który został zwołany przez papieża Klemensa V (1264-1314) i zebrał się w Vienne w południowej Francji. W roku 1309 papież - z pochodzenia Francuz - przeniósł swoją rezydencję do Awinionu w południowej Francji; papieże przebywali tam do roku 1377, co nazy-wano “niewolą awiniońską”.

  Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Lyoński I (1245)

  Zwołany przez Innocentego IV (papieża w latach 1243-1254), żeby omówić to, co on sam we wstępnej homilii nazwał “pięcioma ranami Kościoła”: gorszący sposób życia prowadzony przez wielu duchownych i świeckich, zdobycie Jerozolimy przez Saracenów, zagrożenie greckie wobec cesarstwa łacińskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański I (1869 - 1870)

  Zwołany przez Piusa IX (który był papieżem w latach 1846-1878), zamierzał się zająć wieloma zagadnieniami, także Kościołami wschodnimi (patriarchowie wschodni zostali zaproszeni na Sobór, ale nie przybyli).

  Obrady zawieszono, kiedy wojska włoskie zajęły Rzym we wrześniu 1870 roku. Do tego roku sobór...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Lyoński II (1274)

  Zwołany przez Grzegorza X (papieża w latach 1271-1276), który chciał: zorganizować wyprawę krzyżową (w celu wyzwolenia Ziemi Świętej spod panowania Saracenów), zgody z Grekami, reformy Kościoła. Brali w nim udział wielcy teologowie, tacy jak: św. Albert Wielki (ok. 1200-1280) i św. Bonawentura (ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Nicejski I (325)

  Pierwszy sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego (zm. 337), który obradował w Nicei (obecnie Iznik w Turcji) i zajmował się herezją ariańską, grożącą rozbi-ciem jedności Kościoła i cesarstwa rzymskiego.

  Kapłan aleksandryjski, Ariusz, głosił, że Chrystus, będąc daleki od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański III (1179)

  Sobór zwołany przez Aleksandra II (papieża w latach 1159-1181)w celu zapewnienia wolności Kościołowi po tym, jak Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymski 1152-1190) poparł trzech antypapieży.

  Najbardziej znamiennym postanowieniem soboru był dekret, na mocy którego do wyboru papieża wymagana jest większość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański IV (1215)

  Najważniejszy zachodni sobór powszechny w Średniowieczu, zwołany przez papieża Innocentego III w czasie największej doczesnej potęgi Kościoła. Jego celem było utwierdzenie bezpieczeństwa powszechnej społeczności chrześcijańskiej, o której marzono w związku z naj-nowszym utworzeniem cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Kontantynopolitański III (680 / 681)

  Szósty sobór powszechny, który zwołał cesarz Konstantyn IV (Pogonatus) (cesarz w latach 668-685) w celu rozwiązania sprawy monoteletów. Papieża Agatona reprezentowali trzej delegaci, jednak żaden z nich nie przewodniczył obradom; czynił to sam cesarz. Sobór ponownie zatwierdził chalcedońskie wyznanie wiary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt

Do góry