Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Substancja i przypadłości

  Rzeczywistość, która mimo zmian pozostaje ta sama, i cechy znamienne (często podlegające zmianie), które w niej tkwią. Substancja (łac. “rzeczywistość, która się pod czymś znajduje jako jego podstawa”). może istnieć sama z siebie, podczas gdy przypadłości mogą istnieć tylko w substancji, a nie mogą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicy

  (gr. “nauczający w portyku”). Szkoła filozoficzna, założona przez Zenona z Kitionu (335-263 przed Chr.), nazwana tak od stoi, czyli od portyku w Atenach, w którym Zenon nauczał.

  Stoicy głosili, że istnieje harmonia między człowiekiem, który jest mikrokosmosem (gr. “mały świat”), a wszechświatem, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starokatolicy

  Katolicy, którzy z różnych powodów opuścili kościół rzymskokatolicki, ale zachowali wiele tych samych zwyczajów. Najznaczniejsza ich grupa posługuje się językiem niemieckim, a odeszła ona w proteście przeciwko dogmatowi o nieomylności papieża i powszechnej jurysdykcji papieskiej, ogłoszonej na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soteriologia

  (gr. “nauka o zbawieniu”). Systematyczna interpretacja zbawczego dzieła Chrystusa na korzyść ludzi i świata. Nowy Testament uznając, że Chrystus umarł i powstał z martwych, żeby zbawić grzeszną ludzkość (Mk 14, 24; J 11, 49-52; Rz 4, 25; 5, 6-11; 1 Kor 15, 3; 1 P 1, 3), utrzymuje również, że zbawcza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstancji (1414 - 1418)

  Na ogół uważany przez katolików rzymskich za szesnasty sobór powszechny, zebrał się, żeby położyć kres wielkiej schizmie (1378-1417), której ostatni okres był znamienny dlatego, że panowało aż trzech papieży roszczących sobie prawo do domagania się posłuszeństwa od chrześcijan: Jan XXIII, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirytyzm

  (z łac. “spiritus = duch”). System praktyk oparty na przekonaniu, że dusze zmarłych mogą nawiązywać kontakt z ludźmi żyjącymi, szczególnie za pośrednictwem medium.

  Wprawdzie próby takiego kontaktowania się ze zmarłymi były dość powszechne w przeszłości (np. 1 Sm 28, 3-25), to jednak spirytyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socynianizm

  System religijny odrzucający istnienie Trójcy Przenajświętszej i bóstwo Jezusa Chrystusa.

  Nazwę zawdzięcza Włochowi, Leliuszowi Franciszkowi Marii Sozini (1525-1562) i jego siostrzeńcowi, Faustowi Pawłowi Sozzini (1539-1604; nazwisko jego pisano rzeczywiście inaczej niż nazwisko wuja) (zob. DH 1880; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowiedź

  Cały sakrament pokuty albo ta jego część, kiedy to penitent wyznaje przed kapłanem swoje grzechy (CIC 959-991; zob. CIC 916; CCEO 707, 711, 718-727, 729-730, 732-736).

  Spowiedź zazwyczaj odbywa się indywidualnie, w pewnych okolicznościach jednak można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (albo rozgrzeszyć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola fides

  (łac. “tylko wiara”). Główne twierdzenie Marcina Lutra (1483-1546) przekazane protestanc-kim reformatorom. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17), a nie przez wypełnianie prawa (Rz 3,28).

  Zob. prawo i Ewangelia, protestanci, usprawiedliwienie, wiara, zasługa.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o cierpienie Boga

  Spór, który trwał od piątego stulecia aż po Sobór Konstantynopolitański II (553), a którego przedmiotem były stwierdzenia o Synu Bożym, który za nas cierpiał i umarł.

  Zakładając, że Bóg jako Bóg nie może cierpieć, możemy jednak przyjąć, że zjednoczenie natury boskiej z ludzką w jednej Osobie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt

Do góry