Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sukcesja apostolska

  (z łac. “succedere = następować po kimś lub po czymś”). Nieprzerwana ciągłość w sprawach istotnych, dotyczących wiary i praktyk religijnych, między Kościołem dzisiejszym a Kościo-łem, jaki założył Chrystus za pośrednictwem apostołów.

  Ciągłość ta jest wyrażana poprzez nazywanie biskupów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm

  (z łac. “structura = budowa, konstrukcja”). Metoda stworzona przez Ferdynanda de Saussure'a (1857-1913) i zastosowana w lingwistyce. Ciaude Levi-Strauss (1908-1995) posłużył się nią do analizy mitów tradycyjnych społeczeństw i zastosował ją w takich dyscyplinach, jak psychologia i socjologia.

  W egzegezie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starowiercy

  Ci Rosjanie, przede wszystkim mieszkający w wioskach, którzy odrzucili (głównie liturgiczne) reformy patriarchy moskiewskiego, Nikona (1605-1681); znani są również pod nazwą staroobrzędowców.

  W roku 1667 zostali oni ekskomunikowani jako raskolniki (czyli schizmatycy), byli prześladowani przez państwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumienie

  Zdolność do dokonania oceny i wyboru przebiegu działania zgodnie z prawem, jakie Bóg zapisał w naszych sercach (Rz 2, 12-16; zob. GS 16; DHu 3).

  Sumienia nie można tak po prostu utożsamiać z prawem Bożym, ponieważ może ono być nawiedzone skrupułami, poddawać się rozluźnieniu albo być nieczule na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stworzenie

  1. Akt, którym Bóg całkowicie dobrowolnie powołał do istnienia z niczego i podtrzymuje w istnie-niu wszystkie istoty (DH 800, 3001-3003, 3021; ND 19, 327, 828). Pismo Święte interesuje sienie tyle początkiem aktu stwórczego, ile jego końcowym skutkiem, mianowicie światem stworzonym dla chwały Bożej (np...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starsi

  Ludzie odpowiedzialni w synagodze żydowskiej (Łk 7, 3), w sanhedrynie jerozolimskim (Mk 14, 43. 53; 15, 1) i we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich (Dz 11, 30; 14, 23; 15, 22). W Nowym Testamencie wyrazy “starszy” lub “prezbiter” wydają się być synonimami wyrazów “nadzorca” albo “bi-skup” (Flp 1, 1; Tt 1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subdiakon

  (łac. “sub” = “pod” plus gr. “diakonos” = “sługa”). W Kościele człowiek, który jest na dro-dze albo do tego, by się stać wieczystym diakonem, albo do tego, by się stać diakonem, a potem kapła-nem. Posługa subdiakona istniała od III wieku.

  Na Zachodzie, gdzie go uważano raczej za sakramentale niż za...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary Testament

  Księgi święte, które Żydzi i chrześcijanie uważają za natchnione i kanoniczne (NA 4). Żydzi stosują potrójny podział tych ksiąg:

  a. Prawo albo Pięcioksiąg (czyli księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa),

  b. Prorocy, do których się zalicza większość ksiąg historycznych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subordynacjonizm

  (z łac. “subordinare = podporządkowywać”). Wyznaczenie niższej pozycji Synowi Bożemu w stosunku do Boga Ojca oraz Duchowi Świętemu w stosunku do Boga Ojca i Syna Bożego.

  Dopóki nie została wypracowana nauka o Trójcy Przenajświętszej, a teologowie starali się usprawiedliwić i obronić monarchię (gr...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzec

  Mnich prowadzący życie kontemplacyjne, wokół którego gromadzą się młodzi mnisi albo inni ludzie pragnący kierownictwa duchownego. Ta odmiana kierownictwa jest bardzo znamienna dla rosyjskiej historii życia religijnego, a także dla Greków, którzy takiego kierownika nazywają geron (gr. “Starzec”).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry