Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szaleni dla Chrystusa

  Grupa świętych, którzy cieszyli się uznaniem szczególnie - choć nie wyłącznie - w Kościele wschodnim, a którzy na serio potraktowali słowa wypowiedziane przez św. Pawła: “My głupi dla Chrystusa” (1 Kor 4, 10; zob. 1 Kor 1, 18-19. 25; 3, 18-19; 2 Kor 6, 8; Mt 5, 11). Ten rodzaj życia świętych znamy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod Quinisextum

  Synod zwołany przez Justyniana II (cesarz 685-711), który odbył się w roku 691/692 w Konstantynopolu, w trullusie (gr. “sala z kopułą”) pałacu cesarskiego i stąd nazywany czasami “Synodem Trullańskim”.

  Miał się on zająć niektórymi sprawami kanonicznymi, co do których piąty i szósty sobór powszechny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod diecezjalny

  Oficjalne zgromadzenie kapłanów i osób świeckich, zwołane przez biskupa odpowiedniej diecezji; celem jego jest udzielenie pomocy biskupowi w rządzeniu tą diecezją (CIC 460-468; CCEO 235-242).

  Zob. biskup, diecezja, ordynariusz.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syn Człowieczy

  Wyrażenie hebrajskie (oraz aramejskie) wielokrotnie używane w Księdze Ezechiela na oznaczenie “kogoś”, kto jest słaby i śmiertelny (tzn. proroka), ponadto jeden raz w Księdze Daniela, by wskazać apokaliptyczną postać z nieba (Dn 7, 13-14).

  Jezus wiele razy używał tego określenia w stosunku do siebie w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergizm

  (gr. “współdziałanie”). Nauka Kościoła wschodniego o tym, że Bóg i ludzie współpracują ze sobą w łasce i wolności. Naukę tę czasami odrzucano jako semipelagiańską, uważano bowiem, że pomniejsza ona nadrzędną rolę Boga w całym procesie zbawienia człowieka - od pierwszego kroku ku nawróceniu aż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm

  (gr. “związek dwóch miast kreteńskich przeciw trzeciemu”). Próba pogodzenia, a nawet wymieszania różnych - często niemożliwych do połączenia - zasad i praktyk. Synkretyzm - często po-wierzchowny i przemijający - może zachodzić między religiami, filozofiami, a także wewnątrz samego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod

  (gr. “spotkanie”). Zgromadzenie biskupów i innych chrześcijan zebranych w celu omówienia spraw związanych z nauką Kościoła i jego życiem. Wyraz ten stosuje się na oznaczenie każdego takiego oficjalnego spotkania - od synodu diecezjalnego aż po sobór powszechny (CD 36-38). Tradycje wschodnich Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synaksarion

  (gr. “księga zgromadzenia”). Krótkie opowiadanie o życiu świętego albo nauka o znaczeniu poszczególnego święta, czytane w Kościele bizantyńskim “o brzasku”, czyli podczas porannej Liturgii Godzin.

  Zob. liturgia godzin.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod biskupów

  Zgromadzenie biskupów, na którym są reprezentowane wszystkie konferencje episkopatów i które się zazwyczaj odbywa co trzy lata w Rzymie w październiku.

  Celem jego jest podtrzymy-wanie kolegialnej jedności między biskupami, a papieżem przez wspieranie go poradami w sprawach wiary, obyczajów i dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synaksis

  (gr. “zgromadzenie”). Zgromadzenie wiernych w celu sprawowania Liturgii Słowa, Eucharystii albo jakichkolwiek innych funkcji religijnych. W praktyce wyraz ten oznacza dokładnie to samo, co wyraz “synagoga” (gr. “zgromadzenie”); możliwe, że pierwotnie posługiwali się nim chrześcijanie, żeby swój własny kult...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt

Do góry