Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Synod w Sardyce (ok. 343)

  Synod, który obradował w Sardyce (dzisiaj Sofia, stolica Bułgarii), a zwoła-ny został przez cesarza wschodniego, Konstancjusza II (324-361), i jego brata, cesarza zachodniego Konstansa (ok. 323-350), by zaradzić rozłamowi między Wschodem i Zachodem, który powstał wskutek arianizmu i kwestii prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szekina

  (hebr. “mieszkanie, miejsce zamieszkania”). Pełna chwały obecność Boga wśród nas. Stary Testament, chociaż nie używa tego wyrazu, pozwala go odnieść do namiotu spotkania na pustyni, gdzie się ukazała chwała Boża (Wj 33, 7-11; Lb 11, 16-25; 12, 1-10).

  W Talmudzie wyraz ten może być pełnym czci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syryjski Kościół prawosławny

  Jest to nazwa Kościoła, któremu pomocy organizacyjnej udzielił Sewer (zm. 538), patriarcha antiocheński i teolog, ale przeciwnik Soboru Chalcedońskiego. Kościół ten - pole-micznie nazwany “monofizyckim”, ponieważ sprzeciwiał się sformułowaniu soboru o dwóch naturach w Chrystusie (raczej niż samym dwom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szema

  (hebr. “słuchaj”). Pierwsze słowo modlitwy, która w swojej pełnej postaci została utworzona z tekstów Pisma Świętego (Pwt 6, 4-9; 11, 13-21; Lb 15, 37-41), zaś w postaci krótszej wygląda w następu-jący sposób: “Słuchaj, Izraelu! Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka łask

  Rozumowa próba wyjaśnienia, jak się to dzieje, że absolutnie wolna wola Boga w udzielaniu łask oraz w uprzedzaniu decyzji człowieka nie przekreśla ludzkiej współpracy i odpowiedzialności.

  Zob. molinizm, przeznaczenie, semipalagianie, synergizm, teologia apofatyczna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szeol (etymologia niepewna)

  Miejsce w świecie podziemnym, gdzie, według myśli wcześniejszych ksiąg Starego Testamentu, wszyscy zmarli wiodą życie cieni (Rdz 37, 35; Lb 16, 30-34; Pwt 32, 22; Hi 3, 13-19; 26, 5-6; Iz 14, 9-11). Należało pragnąć długiego życia na ziemi, ponieważ zmarli już nie mogą wychwalać Boga (Ps 6, 5; 88...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szabat

  (hebr. “odpoczynek”). Sobota - ostatni dzień tygodnia, kiedy to należy oddać cześć Bogu i po-wstrzymać się od pracy (Wj 20,10; 31, 1317). W dniu tym wspomina się fakt, że Bóg “odpoczął” po do-konaniu dzieła stworzenia (Rdz 2, 2-3; Wj 20, 11; 31, 17) i że Naród Wybrany został wyzwolony z Egip-tu (Pwt...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła frankfurcka

  Grupa uczonych związanych z uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem, których krytyczne spojrzenie naukowe odkryło różne powiązania między naszym sposobem rozumienia, spodziewaną korzyścią i stworzenie rozumniejszego społeczeństwa przez uwolnienie poznania od władzy i manipulacji.

  Wśród wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szafarz

  Człowiek upoważniony do wykonywania funkcji duchownych w Kościele. Odpowiadającego mu terminu łacińskiego minister, którym się posługiwano we wspólnotach nie mających biskupa, używa się coraz częściej w Kościele katolickim. “Szafarzami Bożych tajemnic” Kodeks Prawa Kanonicznego nazywa duchownych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła historyczno - religijna

  Grupa uczonych, w większości niemieckich, wśród których znajdowali się Wilhelm Bousset (1865-1920), Hermann Gunkel (1862-1932) i Richard Reitzenstein (1861-1931). Inter-pretując judaizm i chrześcijaństwo oraz ich pochodzenie, dowodzili oni wielu paralelnych zjawisk i źródeł w innych przekazach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry