Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Światło chwały

  Światło, którego potrzebują ludzie będący w niebie, żeby mogli w wizji uszczęśliwiają-cej oglądać Boga. W Psalmie 36,9 jest mowa o tym, że w Bożym świetle widzimy światło, a Objawienie św. Jana mówi nam, że w nowej Jerozolimie normalne światło będzie zastąpione przez światło Boże (Ap 21...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew

  Śpiewane lub recytowane wypowiadanie poetyckich lub prozaicznych tekstów (często wziętych z Pisma Świętego) podczas sprawowania obrzędów liturgicznych. Praktyka ta jest spadkiem odziedziczo-nym po judaizmie.

  Nowy Testament przytacza chrześcijańskie hymny (np. Łk 1, 46-55; Flp 2, 6-11; 1 Tm 3, 16), które...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Rada Kościołów

  Zjednoczenie Kościołów, które się ukształtowało wskutek zlania się “Ruchu Wiary i Ustroju” z “Życiem i Pracą” podczas spotkania w roku 1948 w Amsterdamie.

  Głównym celem Światowej Rady Kościołów jest wezwanie skierowane do wszystkich Kościołów, by zmierzały do widzialnej jedności w wierze i w jednej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew gregoriański

  Muzyka obrządku łacińskiego tradycyjnie przypisywana papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu (ok. 540-604), który się mógł przyczynić do jej upowszechnienia w Rzymie.

  Śpiew gregoriański - zwany też melodią prostą, ponieważ jego rytmika nie jest skomplikowana - znamionuje się surowym i uporządkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia Jerozolimska

  Główna świątynia żydowska, zbudowana w Jerozolimie, i jedyne miejsce, w którym można było składać ofiary (zob. Pwt 12, 1-31). Po raz pierwszy zbudowano ją za panowania Sa-lomona (ok. 970 - ok. 930 przed Chr.). Ta świątynia została zburzona przez Babilończyków w roku 586 przed Chr. Prorok Aggeusz oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środa Popielcowa

  W obrządku rzymskim, stosowanym na ogół na Zachodzie, pierwszy dzień Wielkiego Postu, charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym, podczas którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem wraz z napomnieniem: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lub “Pamiętaj, prochem jesteś i w proch...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślub

  Obietnica złożona Bogu dobrowolnie przez człowieka dorosłego, że spełni jakieś dobro, do którego nie jest zobowiązany przez Boże przykazania, prawo kościelne lub inne zobowiązania. Do wypełnienia takiego ślubu jest człowiek zobowiązany na mocy cnoty religii (zob. CIC 1191-1198).

  W Starym Testamencie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka umierania

  Nauka rozwinięta w późnym Średniowieczu o tym, jak się powinni zachować chrześcijanie w obliczu śmierci. Książki na ten temat, np. dzieło Jana Gersona (1363-1429), cieszyły się wielkim powodzeniem i wpłynęły na przedstawianie śmierci w sztuce.

  Zob. śmierć.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły teologiczne

  Różne grupy teologów, którzy badają i systematycznie przedstawiają dane Pisma Świętego i Tradycji w charakterystyczny dla siebie sposób. Ich metody i kryteria są uzależnione od miej-sca prowadzenia wykładów (np. od uniwersytetu, klasztoru lub seminarium duchownego), od ich słuchaczy (np. seminarzyści...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szatan

  (hebr. “przeciwnik”). Rozumiano go najpierw jako przeciwnika, który knuje przeciw komuś in-trygi (Hi 1, 6-2, 10), następnie jako diabła i w najwyższym stopniu złego przywódcę upadłych aniołów, który się stara zniweczyć Boży plan zbawienia ludzkości (Mt 13, 39; Mk 1, 13; 4, 15; Łk 10, 18; 13, 16; J 13...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry