Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Świętych obcowanie

  Jedność duchowa między Chrystusem oraz wszystkimi chrześcijanami znajdującymi się w niebie (albo jeszcze cierpiącymi w czyśćcu) lub żyjącymi na ziemi (LG 49-50). Niewykluczone, że pierwotnie termin ten oznaczał więź chrześcijan między sobą i z Chrystusem przy sprawowaniu Eucharystii.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tchnienie

  Termin odnoszący się do Ewangelii św. Jana (J 3, 8), którym się posługuje nauka o Trójcy Przenajświętszej, kiedy mówi o sposobie, w jaki Duch Święty pochodzi od Ojca i od (lub poprzez) Syna. Nowy Testament nazywa Ducha Świętego “Tchnieniem Ojca" (Mt 10, 20) oraz “Tchnieniem Syna” (Ga 4, 6) oraz “Duchem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabernakulum

  (łac. “namiot”). Ozdobna skrzynka, lub szafka, w której przechowywane są konsekrowane hostie, używane do udzielania Komunii św. chorym i umierającym, do błogosławieństwa euchary-stycznego, oraz do adoracji przez tych, którzy “nawiedzają” Najświętszy Sakrament.

  W niektórych kościołach tabernakulum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teandryczny

  (gr. “bożo-ludzki”). Przymiotnik utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (ok. 500), żeby wyrazić czyny Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

  Niektórzy posługują się tym wyrazem w znacze-niu monofizyckim i monoteleckim, jakoby Chrystus miał odpowiednio albo jedną (boską) naturę, albo tylko jedną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica

  Wyraz ten nie oznacza sprawy po prostu niejasnej albo niemożliwej do wyjaśnienia (tak jak np. w wyrażeniu “tajemnicze zabójstwo”), lecz plan Boga miłującego, mający na celu zbawienie człowieka, a objawiony przez Jezusa Chrystusa (Rz 16, 25; Ef 1, 9; 3, 9; Kol 1, 26-27; 2, 2; 4, 3). Tajemnicza rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teizm

  (gr. “Bóg”). Wiara w transcendentnego, osobowego Boga, który stwarza i utrzymuje w istnieniu nasz świat oraz działa w nim w szczególny sposób (np. przez cuda). W przeciwieństwie do panteizmu, teizm nie kładzie aż tak wielkiego nacisku na Bożą immanencję, żeby Boga utożsamiać ze światem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica Wielkanocna

  Odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa, przede wszystkim przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie (SC 5, GS 22), w którym chrześcijanie mają udział przez chrzest, Eucharystię, przez inne sakramenty oraz przez całe swoje życie (SC 6-10, zob. Rz 6, 3-4; 1 Kor 11, 23-26).

  Zob. odkupienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teocentryzm

  (gr. “ukierunkowanie na Boga”). Sposób myślenia, który wszystko systematycznie skupia na Bogu. Często przeciwstawia się go antropocentryzmowi (gr. “ukierunkowanie na człowieka”), który ludzkie istnienie, doświadczenie i wartości uważa za swój kierunek i przewodnika.

  Przesadny antropocentryzm zapomina o Bogu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica zła

  Tajemnica Boga, który mimo że jest nieskończenie dobry i wszechmocny, pozwala na tak wiele grzechów, cierpień i innych trudnych spraw w naszym świecie. Mamy do dyspozycji tylko częściowe rozwiązania: odwoływanie się:

  a. do szacunku, jaki Bóg okazuje naszej stworzonej wolnej woli,

  b. do Chrystusowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święto Przaśników

  Przaśniki (po grecku azymoi = bez kwasu) to cienkie, niekwaszone pieczone placki (por. Rdz 19, 3), które Żydzi jedli podczas siedmiodniowego święta będącego wspomnieniem ich wyjścia z Egiptu (Wj 12,15; 23, 15; 34, 18).

  Z powodu fermentacji kwaszony chleb nabrał znaczenia zepsucia (Mt 16, 6; 1 Kor 5, 7)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt

Do góry