Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teologia dialektyczna

  Mający duże znaczenie ruch w teologii protestanckiej w latach dwudziestych, któremu przewodził Karl Barth (1886-1968) i który się całkowicie różnił w poglądach od przeważającego protestantyzmu liberalnego.

  Teologia dialektyczna przez to, że podkreślała nieskończoną jakościową różnicę między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia

  (gr. “nauka o Bogu”). Na Zachodzie metodyczna próba zrozumienia i wytłumaczenia prawdy objawionej. Teologia jako fides ąuaerens intellectum (łac. “wiara szukająca zrozumienia”) posługuje się środkami rozumowymi, a w szczególności czerpie z takich dyscyplin, jak historia i filozofia.

  Wobec Bożych tajemnic...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia dogmatyczna

  Główna gałąź teologii, która czerpiąc dane objawienia z Pisma Świętego i Tradycji, bada i przedstawia w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej.

  Współczesne próby odnowienia tej dyscypliny zmierzają do ustawienia tego, w co wszyscy wierzą, w świetle całej historii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia afroamerykańska

  Północnoamerykańska szkoła teologiczna, rozwinięta przez czarnoskórych chrześcijan, a będąca następstwem kierowanego przez Martina Lutra Kinga (1929-1968) ruchu na rzecz praw obywatelskich.

  Jej zwolennicy sprzeciwiali się rasistowskiemu i wyłącznie “białemu” interpretowaniu wiary chrześcijańskiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia feministyczna

  Podejście do teologii (rozwinięte głównie w Stanach Zjednoczonych po roku 1968) protestujące przeciw długotrwałej przewadze mężczyzn w teologii, egzegezie i życiu Kościoła.

  Domaga się ono czasami między innymi święceń kapłańskich dla kobiet i posługiwania się językiem, który by nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia aleksandryjska

  Szkoła teologiczna, której początkiem była istniejąca pod koniec II wieku po Chrystusie szkoła katechetyczna w Aleksandrii. Pismo Święte interpretowano w niej w sposób alego-ryczny i - podobnie jak w klasycznej chrystologii odgórnej - skupiano się na tym, że Słowo stało się Ciałem, oraz podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia antiocheńska

  Kierunek teologiczny z IV w, związany ze wspólnotą chrześcijańską w Antiochii, z bardzo wyraźnym zabarwieniem egzegetycznym. Kładł on nacisk na dosłowne i historyczne wyja-śnianie Pisma, dążąc jednak także do teorii (gr. “oglądanie, kontemplacja”), która posuwała się poza proste, literalne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talmud

  (hebr. “pouczenie”). Zbiór przekazów żydowskich zawierający Misznę (pouczenie ustne) oraz Gemarę (rozważania dyskusyjne nad Miszną). Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud palestyński i dłuższy Talmud babiloński; obydwa zostały zebrane w V stuleciu po Chrystusie, ale zawierają materiał o wiele...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty

  Człowiek wezwany do pełnej osobowej doskonałości lub już teraz cieszący się tym stanem w życiu wiecznym z Bogiem. Wszyscy ochrzczeni chrześcijanie otrzymują powołanie do świętości (LG 39-42).

  Niektórzy z nich bywają po śmierci oficjalnie uznani za wybitnie świętych (SC 8, 104, 111, LG 50-51)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taoizm

  (chin. “właściwa droga”). System wierzeń religijnych i przekonań filozoficznych, który - razem z konfucjanizmem i buddyzmem - ułatwił kształtowanie się chińskiej historii i kultury.

  Założycielem jego był Lao-Tse, co jest tytułem honorowym (Mądry Starzec) dla Li, chińskiego kierownika archiwum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt

Do góry