Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teologia polityczna

  Teologia protestująca przeciw “prywatyzacji religii” i kładąca nacisk na społeczną odpowiedzialność chrześcijan. Odkąd chrześcijanie uzyskali wolność religijną dzięki odnowie dokonanej przez Konstantyna Wielkiego (ok. 280-337), niektórzy z nich - tacy jak Euzebiusz z Cezarei (ok. 260 - ok. 340)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia narracyjna

  (łac. “opowiadać”). Nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako teologii religii historycznej, która nie tylko ma coś do przekazania, ale ma także wydarzenia do opowiedzenia. Wyzwalając się od abstrakcyjnych stwierdzeń doktrynalnych, teologia narracyjna odnajduje swoją ojcowiznę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Janowa

  Teologia wyprowadzona z czwartej Ewangelii i z Pierwszego Listu św. Jana, w mniej-szym stopniu z Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana i z Apokalipsy. Ewangelia św. Jana posługuje się symbolami (np. chleb, woda i pasterz, itp.), przeciwstawnymi obrazami (np. prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść), a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia katafatyczna

  (gr. “twierdzący, pozytywny”). Pojęcie dopełniające do teologii apofatycznej, czyli negatywnej, właśnie dlatego nazywane czasami “teologią pozytywną".

  Mimo że kategorie poznaw-cze, którymi się kierujemy, są u samych swoich podstaw niewystarczające, możemy wypowiadać wiele prawdziwych twierdzeń o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia fundamentalna

  Dział teologii zachodniej, który się zajmuje sprawami podstawowymi, a szczególnie objawieniem Bożym w dziejach Izraela i w życiu Jezusa Chrystusa, warunkami, które sprawiają, że się człowiek otwiera na to objawienie Boże, znakami, dzięki którym wiara w Jezusa Chrystusa i przez Niego staje się rozumna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodycea

  (gr. “usprawiedliwienie Boga”) Termin wprowadzony przez filozofa Gottfrieda Wilhelma Le-ibniza (1641-1716) w odpowiedzi na zarzuty Pierre'a Bayle'a ( 1647-1706), który po raz któryś tam z kolei postawił pytanie: Jeżeli Bóg jest wszechdobry i wszechmocny, to skąd pochodzi zło na świecie i co ono oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia apofatyczna

  (gr. “negatywny, przeczący”). Podstawowe pojęcie w teologii Wschodu, często tłumaczone jako teologia negatywna. Kładzie ono nacisk na niewspółmierność wszystkich naszych wysiłków zmierzających do opisania absolutnej tajemnicy Boga.

  Każde nasze twierdzenie o Bogu musi być ograniczone przez odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teofania

  (gr. “objawienie Boga”). Widzialne ukazanie się Boga. Stary Testament wprawdzie powtarza, że nikt nie może Boga zobaczyć i pozostać żywym (Wj 19, 21; 33, 20; Sdz 13, 22), opowiada jednak o teofaniach, jakie przeżył Mojżesz i inni (Wj 3, 1-6; 33, 17-23; 34, 5-9; Iz 6, 1-5).

  Ewangelie opowiadają o pewnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia biblijna

  Każda teologia, która opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym. Poszczególne teologie biblijne rozwijają takie zagadnienia ze Starego i Nowego Testamentu, jak przymierze, usprawie-dliwienie, obietnica, proroctwo albo dzieje zbawienia, by z Pisma Świętego wyprowadzić jednolite orędzie dla czasów nam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teokracja

  (gr. “panowanie Boga”). Rządy prowadzone przez samego Boga albo przez Bożych przedstawicieli. Wiele narodów starożytnych wierzyło, że ich przywódcy zostali obdarzeni Bożym autorytetem, a nawet że trzeba ich utożsamiać z bóstwami, Wyraz teokracja utworzył Józef Flawiusz (ok. 37 - ok. 100) i zastosował go...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt

Do góry