Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teologia negatywna

  Podobnie jak w teologii apofatycznej podejście do Bożej Tajemnicy, które podkreśla, że raczej potrafimy powiedzieć, czym Bóg nie jest, niż czym jest w rzeczywistości. Jest to sposób uprawiania teologii, który kładzie większy nacisk na to, co się wyraża po łacinie słowem sapientia (łac. “mądrość”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia kerygmatyczna

  (gr. “przepowiadać, głosić orędzie”). Teologia nastawiona na przepowiadanie decydujących wydarzeń z dziejów zbawienia.

  W latach trzydziestych tego stulecia Franz Lakner na wydziale teologicznym w Innsbrucku rozwijał teologię kerygmatyczną, której ośrodkiem był Chrystus taki, jakim Go trzeba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia symboliczna

  Pogląd głoszący, że świat widzialny jest obrazem świata niewidzialnego. Platon (427-347 przed Chr.), pisząc w dialogu Timajos o początku i układach świata, mówi: “Czas jest rucho-mym obrazem wieczności”.

  Przypowieści wskazują, że Jezus we wszystkich rzeczach i w codziennych wydarzeniach upatrywał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna

  Teologia zwracająca uwagę na:

  a. przejście od studiowania Pisma Świętego i teologii systematycznej do przepowiadania i nauczania religii,

  b. praktykowanie życia liturgicznego i sakramentalnego,

  c. udzielanie rad w dziedzinie moralnej i duchowej,

  d. troskę o ludzi mających szczególne potrzeby (np. o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia kongregacyjna

  Odmiana protestantyzmu, której źródłem jest reformacja i której zdaniem Kościoły lokalne mają prawo do załatwiania swoich własnych spraw w całkowitej niezawisłości; uzasadnienia tej opinii zwolennicy tej teorii dopatrują się w Piśmie Świętym.

  Zob. Kościół, protestanci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia systematyczna

  Próba przedstawienia w sposób logiczny i naukowy zasadniczej nauki chrześcijańskiej. Teologia systematyczna w praktyce zazwyczaj się zbiega z teologią dogmatyczną, może się jed-nak od niej różnić tym, że może w sobie zawierać także zagadnienia moralne.

  Może się też różnić od teologii dogmatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Pawłowa

  Teologia rozwinięta przez św. Pawła (zm. ok. 67), którego powołanie będące nawróceniem ok. 34 roku (1 Kor 9, 1; 15, 8-11; Dz 9, 3-9) zmieniło z gorliwego faryzeusza (Flp 3, 5-8; Dz 22, 3-5), prześladowcy chrześcijan (1 Kor 15, 9; Ga 1, 13-14; Dz 7, 58 - 8, 3; 9, 1-2) w wielkiego apostoła narodów (Ga 1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia misyjna

  Systematyczna nauka o tym, w jaki sposób cały Kościół i wszyscy chrześcijanie zostali posłani przez Chrystusa. Św. Franciszek Ksawery (1506-1552), mimo że cechował się odwagą i szlachetnością, narzucił zwyczaje łacińskie mieszkańcom wybrzeża malabarskiego, podczas gdy żyjący później jezuita św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia piękna

  W estetyce piękno jest jakością albo zestawieniem jakości, które sprawiają przyjemność. Harmonia własnych Bożych doskonałości i współdziałania sił w dramacie zbawienia człowieka budzi zachwyt własnym pięknem.

  To piękno możemy kontemplować w chwale i blasku, które Chrystus nam objawił jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna

  Dział teologii, który się zajmuje studiami nad tym, jak chrześcijanie (i inni ludzie) powinni postępować, i uczy ich tego. To systematyczne spojrzenie na życie moralne chrześcijan opiera się na Piśmie Świętym (np. na Dekalogu, na Kazaniu na Górze, na zaleceniach św. Pawła), na racjach filozoficznych i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt

Do góry