Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tora

  (hebr. “pouczenie, prawo”). Dane Mojżeszowi Prawo Boże i Pięcioksiąg, który je zawiera (Pwt 1, 5; 4, 44).

  “Tora” może także oznaczać naukę przekazywaną przez rodziców lub przez odpowiedni autory-tet (zob. Prz 1, 8; 3, 1; 4, 2), pouczenie dane w imieniu Boga przez kapłanów (Pwt 17, 11; 24, 8; 33, 10) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologia gloriae

  (łac. “teologia chwały”).

  1. Wyrażenie, któremu Marcin Luter (1483-1546) przeciwstawił swoje wyrażenie “teologia krzyża"; jest ono znamienne dla teologii scholastycznej i mistycznej. Luter dopatruje się w tym wyrażeniu chęci poznania Boga w sposób zarozumiały przez oparcie się na naszych własnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Trójcy Przenajświętszej

  Próby zrozumienia i wyjaśnienia choć w niewielkim stopniu głównej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, że mianowicie istnieje jeden Bóg w Trzech odrębnych Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty (Mt 28, 19; 2 Kor 13, 13). Św. Augustyn z Hippony (354-430), malując na podstawie działania naszego rozumu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wschodnia

  Teologia rozwinięta przez greckich oraz syryjskich Ojców Kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, teologia wschodnia jest zaangażowana w przechowanie całej tradycji chrześcijańskiej tak, jak została ona podana przez Ducha Świętego, zapisana w Piśmie Świętym, a szczególnie przekazywana przez pierwsze sobory...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wyzwolenia

  Ruch szeroko rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej, który:

  a. nawiązuje do wyjścia z Egiptu, do nawoływań prorockich, by się troszczyć o sprawiedliwość, i do faktu, że Jezus głosił królestwo Boże,

  b. Pismo Święte odczytuje na tle całkowitego wyzwolenia,

  c. zakorzenił się głęboko tam, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia śmierci Boga

  Prąd teologiczny - popularny w latach sześćdziesiątych - rozwinięty głównie w Stanach Zjednoczonych, który czasem prowadził dialog ze współczesnym sobie ateizmem, innym razem przedstawiał świat jako porzucony przez Boga, a nawet szedł w ślady Fryderyka Nietzschego (1844-1900) i głosił, że Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia transcendentalna

  Kierunek teologiczny podobny do filozofii transcendentalnej i związany w sposób szczególny z Karlem Rahnerem (1904-1984) i Bernardem Lonerganem (1904-1984). Pyta ona o możliwość odpowiedzi, na które czekamy, gdy się zastanawiamy nad ludzkim podmiotem.

  Posługując się przykładem Rahnera, możemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pozytywna

  Gałąź teologii zajmująca się historycznymi przesłankami i szczegółowymi wyda-rzeniami (wziętymi z Pisma Świętego i Tradycji, żeby określić to, czego naucza wiara chrześcijańska) i przeciwstawna teologii naturalnej, która się zajmuje powszechnymi zasadami religijnymi znanymi z rozumu.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia naturalna

  Nauka zajmująca się wiedzą o Bogu dostępną tylko przy pomocy samego rozumu (zob. Ps 19, 1-4; Mdr 13, 1-9; Dz 14, 17; 17, 22-31; Rz 1, 18-23; 2, 14-15). Teologia naturalna, rozwinię-ta przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), została zakwestionowana w czasach Oświecenia, kiedy to celem ataku stała się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia rozwoju

  Kierunek teologiczny, któremu początek dał Alfred North Whitehead (1861-1947); jego filozofia, podobnie jak niektóre inne filozofie, kładzie nacisk na pierwszeństwo stawania się nad istnieniem, przewyższa je jednak, ponieważ próbuje scalić to podejście do rzeczywistości z wynikami nauk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt

Do góry