Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Triduum Wielkanocne

  (łac. “Trzy dni”). Obchód liturgiczny rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Msza święta wielkoczwartkowa przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa.

  W Wielki Piątek po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triodion

  (gr. “trójśpiew”). Księga liturgiczna w Kościele bizantyńskim, zawierająca okresowe oficja własne przeznaczone do sprawowania liturgii od czwartej niedzieli przed Wielkim Postem do Wielkiej Soboty włącznie. W tym okresie zazwyczaj podczas modlitwy porannej śpiewa się trzy pieśni albo kantyki zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologoumenon

  (gr. “element o charakterze teologicznym”). Niewiążące twierdzenie teologiczne, które nie ma jasnych podstaw ani w Piśmie Świętym, ani w dogmatycznym nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Twierdzenia wielkich teologów mogą mieć status theologoumenów i w następstwie mogą w jakiś sposób wejść do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiara papieska

  (gr. “zwój, turban). Duże, nakrycie głowy w formie stożka, które nakładano papieżowi na głowę podczas koronacji i które zakładał podczas uroczystych pozaliturgicznych funkcji.

  Papież Paweł VI sprzedał własną tiarę, a pieniądze przeznaczył na biednych. Jan Paweł I odmówił koronacji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  (łac. “wytrzymałość, cierpliwość”). Pozostawianie w spokoju tych, którzy się od nas różnią wierzeniami i praktykami. Po wycierpieniu prześladowań ze strony niektórych przywódców żydowskich, a potem - przez stulecia - ze strony władców rzymskich, chrześcijanie osiągnęli wolność religijną na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dwóch źródeł

  1. Niemal powszechnie przyjęta hipoteza, że Ewangelie św. Mateusza i św. Łukasza miały dwa większe źródła: Ewangelię św. Marka i źródło “Q” (zbiór wypowiedzi Jezusa).

  2. Powszechnie utrzymywany pogląd od wieku XVI do Soboru Watykańskiego II, że istnieją dwa “materialnie” oddzielone i równie ważne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomizm

  Filozoficzna i teologiczna nauka św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Tomasz, ubogacony encyklopedyczną wiedzą swego nauczyciela, św. Alberta Wielkiego (ok. 1200-1280) i tak jak on sam dominikanina, nadał uporządkowaną formę ogromnej ilości poglądów, które narastały przez stulecia, zwłaszcza od czasów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theotokos

  (gr. “Bogurodzica”). Tytuł nadawany Matce Bożej przynajmniej od czasów Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) wyrażający fakt, że urodziła Ona Syna Bożego. W języku łacińskim, chociaż dokładnym odpowiednikiem jest wyraz Deipara, najczęściej się ten tytuł pojawia jako Deigenitrix (łac. “Boża...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tonsura

  (łac. “strzyżenie”). Usunięcie włosów z czyjejś głowy, aby wyrazić, że jest on oddzielony od świata i całkowicie oddany Bogu; jest to symbol, który odnajdujemy nie tylko w chrześcijaństwie, ale także w innych religiach, np. w buddyzmie.

  Podczas udzielania święceń niższych (akolity, egzorcysty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologia crucis

  (łac. “teologia krzyża”). Wyrażenie ukute przez Marcina Lutra (1483-1546) w celu wypracowania właściwego sposobu nauczania teologii.

  Boga miłosiernego i zbawiającego poznajemy jako ukrytego w Chrystusie ukrzyżowanym i w przeżyciach cierpienia i pokus, które wykazują nicość ludzi wobec Boga. Bóg został...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt

Do góry