Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Trzy rozdziały

  Wybrane pisma trzech autorów, oskarżonych o sprzyjanie nestorianizmowi, których Justynian I (cesarz 527-565) potępił pośmiertnie, uważając to za gest dobrej woli wobec monofizytów występujących przeciw uchwałom Soboru Chalcedońskiego (451).

  Potępienie dotknęło pisma i osobę Teo-dora z Mopsuestii (ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja

  (łac. “przekaz”). Proces przekazywania (tradycja jako czynność) albo żywa spuścizna, jaka została przekazana (tradycja jako zawartość). Przez Ducha Świętego (który jest niewidzialnym Nośnikiem Tradycji) cały lud Boży został upoważniony do zapamiętania, przeżywania, interpretowania i wyra-żania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trisagion

  (gr. “trzykroć święty”). Starożytny refren (“Święty Boże, Święty mocny. Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”), podkreślający świętość Chrystusa, Jego potęgę i nieśmiertelność przeciwko tym, którzy twierdzą, że cierpiał On w swojej Bożej naturze.

  Rzeczywiście, pierwszy raz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja zachodniosyryjska

  Starożytna tradycja, z której wzięły początek liturgie zarówno syryjskiego Kościoła prawosławnego, jak i innych Kościołów, łącznie z (do pewnego stopnia) Kościołem Maronitów.

  Zob. chrześcijanie malabarscy, maronici, syryjski Kościół prawosławny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triteizm

  (gr. “trzej bogowie”). Wiara w trzech bogów, która fałszywie przedstawia monoteizm chrześci-jański, przyjmujący trzy odrębne Osoby w jednym Bogu. Jan Filoponus (zm. ok. 565), próbując pogodzić naukę chrześcijańską z filozofią arystotelesowską, wyjaśniał, że jedna natura wspólna wszystkim Osobom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycjonalizm

  Reakcja przeciw racjonalizmowi i indywidualizmowi, popieranym przez Oświecenie. Klasyczną jego formę wyraził Felicite de Lamennais (1782-1854) w czterotomowym Essai sur indifference en matičre de religion (fr. “ Szkic o obojętności w dziedzinie religijnej”).

  Podobne poglądy głosili: Louis de Bonald...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca immanentna

  Absolutna tajemnica trzech Osób Boskich w ich odwiecznym życiu. Dzięki “ekonomii” (lub dziejom) zbawienia, rozpoczętej w Starym Testamencie, a dopełnionej w Nowym Testamencie przez wcielenie Syna Bożego i zesłanie Ducha Świętego objawił się nam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

  W ten sposób od Troistości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transcendencja

  (łac. “przekraczanie”). Inność Boga, którego istnienie “przekracza” wszechświat i nie może być z nim utożsamione.

  Zob. niepojętość Boga, immanencja Boża, panteizm, teologia apofatyczna, teologia naturalna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzej teologowie

  Uważani na Wschodzie za teologów par excellence: św. Jan Ewangelista, św. Grze-gorz z Nazjanzu (329-389) i św. Szymon Nowy Teolog (949-1022).

  1. Ewangelia św. Jana jest najgłębszą spośród Ewangelii dzięki modlitewnej kontemplacji chwały Boga objawionej w Chrystusie, Synu Bożym, i w Nim doświadczonej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfinalizacja

  (łac. “zmiana celu”). Wyrazu tego używają niektórzy teologowie, którzy próbują wyjaśnić, co się dzieje w Eucharystii, kiedy chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Zamiast przywoływać terminologię substancji i przypadłości (którą się także stosuje do bytów nierozumnych), spoglądają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt

Do góry