Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Unieważnienie

  (zamiast “stwierdzenie nieważności”). Urzędowe stwierdzenie przez sąd kościelny, że sakrament - przede wszystkim małżeństwo lub kapłaństwo - wbrew przeciwnym pozorom nigdy nie istniał z powodu pewnej przeszkody, braku zgody na jego przyjęcie albo braków w zachowaniu formy podczas sprawowania sakramentu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unitarianie

  (z łac. “unitas = jedność”). Pogląd, który odrzuca Bóstwo Syna Bożego i Ducha Świętego, a dla obrony ścisłego monoteizmu, przyjmuje istnienie jednej tylko Osoby Boskiej. Rozmaite wątpliwości co do bóstwa Syna Bożego i Ducha Świętego powstały co prawda w początkach dziejów Kościoła, unitanianizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultramontanizm

  (łac. “ponad górami”). Pogardliwa nazwa, jaką się posługiwali gallikanie na oznaczenie tych wszystkich, którzy nadmiernie wywyższali władzę papieską i wszystkich rozwiązań oczekiwali “spoza Alp”, czyli z Rzymu. Ultramontaniści występowali przeciw takim ruchom, jak febronianizm, gallikanizm i jansenizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tytuły chrystologiczne

  W Nowym Testamencie takie wyrazy i wyrażenia, jak: Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy. Umożliwiają one spojrzenie na Jezusa z różnych punktów widzenia i zrozumienie, kim On był lub kim jest oraz czego dokonał lub dokonuje.

  Zob. Kyrios, Mesjasz, Syn Boży, Syn Człowieczy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubóstwo

  1. Stan pozbawienia takich istotnych dóbr, jak pokarm, ubranie, dach nad głową, a także - przez analogię - stan tych, którzy w różny sposób są ubodzy duchowo. Od dawnych czasów aż do wydanej w roku 1987 encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis (łac. “Troska o sprawy społeczne” (zob. 14-19) i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni w piśmie

  Pierwotnie kopiści i archiwariusze; odpowiednie zdolności i zręczność mogły im za-pewnić dalszy urzędowy awans (Ps 45, 1; Ez 7, 6; Syr 38, 24-39, 11; zob. Jr 8, 8).

  W czasach Jezusa wywodzili się przeważnie, choć nie wyłącznie, z faryzeuszów i razem z najwyższymi kapłanami i starszymi stanowili...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczynki miłosierdzia

  Czynności natchnione przez wiarę i Ducha Świętego, do których należą: modlitwa, post, jałmużna, opieka nad słabymi, odwiedzanie chorych, tworzenie wspólnoty, nauczanie i gościnność (Mt 7,12; Rz 12,1-15,13; Jk 1, 26-2,27).

  Zob. wiara i uczynki.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tybinga i jej szkoły

  Kilka zupełnie różnych kierunków teologicznych, które się utożsamia z uniwersyte-tem w Tybindze. Hrabia Eberhard z Wirtembergi, który zakładał ten uniwersytet w roku 1477, zyskał poparcie scholastyka Gabriela Biela (ok. 1420-1495), którego nominalizm znacznie wpłynął na Marcina Lutra (1483-1546).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  (gr. “nauka o obrazach, o prototypach”). Sposób interpretowania wydarzeń, osób i rzeczy jako “typów” zapowiadających “antytypy”, które realizowały objawienie i zbawienie.

  W ten sposób Adam i Melchizedek są typami Chrystusa (Rz 5, 14; Hbr 6, 20-7, 28). Dzieje Ludu Bożego podczas wyjścia z Egiptu uprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzydzieści dziewięć artykułów

  Zestaw założeń doktrynalnych przyjętych przez Kościół anglikański w roku 1571, które częściowo różnią anglikański stosunek do spraw kontrowersyjnych od Kościoła rzymskokatolickiego oraz od protestantyzmu kontynentalnego.

  Artykuły te, które często pozwalają na nieco rozbieżne interpretacje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt

Do góry