Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Vestigia trinitatis

  (łac. “ślady Trójcy Przenajświętszej”). Ślady Trójosobowego Boga, które można zna-leźć w świecie stworzonym, a szczególnie wśród ludzi. Św. Augustyn z Hippony (354-430) uważał, że Trójca Przenajświętsza odzwierciedla się w ludzkim poznaniu i miłości.

  Do innych takich śladów należą relacje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędrówka dusz

  Przekonanie, zwane także metempsychozą, że dusza zamieszkuje w całym szeregu różnych ciał i że może żyć wielokrotnie na tej ziemi, zanim zostanie całkowicie oczyszczona i dzięki temu wolna od konieczności przejścia w inne ciało.

  Zgodnie z tym przekonaniem dusze istnieją wcześniej niż ich ciała...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Via affirmationis, negationis, eminentiae

  (łac. “droga afirmacji, negacji i wzniosłości”). Trzy reguły pozwalające nam mówić o Bogu w sposób analogiczny; zostały one klasycznie sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Na przykład przeżycie naszej ludzkiej dobroci pozwala nam orzekać o dobroci Boga.

  Równocześnie jednak Bóg nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara

  W pojęciu wiary teologia odróżnia aspekt obiektywny, czyli prawdę objawioną podaną do wierzenia (fides quae), i aspekt subiektywny, czyli osobiste zawierzenie Bogu (fides quo).

  Wiara jest możliwa przy pomocy Ducha Świętego (Dz 16, 14; 2 Kor 3, 16-18), a polega na daniu zupełnie wolnej, rozumnej i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldensi

  Członkowie ruchu odnowy, który początkami sięga dwunastego stulecia, a ostatecznie się wy-łonił jako Kościół z kalwińskim wyznaniem wiary. W roku 1174 bogaty kupiec z Lyonu, [Piotr] Valdes (zm. przed 1219), usłyszawszy zaproszenie Chrystusa skierowane do bogatego młodzieńca (Mt 19, 21), rozdał własny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i uczynki

  Zagadnienie to podniesione już zostało w Nowym Testamencie (np. Jk 2, 14-26), bardzo burzliwie rozprawiano o nim w czasach reformacji. Św. Paweł podkreśla, że usprawiedliwienie wynika z łaski przez wiarę, a nie z uczynków Prawa (Rz 3, 20-26; Ga 2, 16; 3, 2. 5. 10). Mimo to Bóg spra-wia (Flp 2, 12-13), że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walentynianie

  Zwolennicy Walentyna, który założył jedną z najważniejszych sekt gnostyckich w drugim stuleciu. Prawdopodobnie urodził się w Egipcie i przewodził gnostykom w Aleksandrii, zanim ok. roku 135 udał się do Rzymu. Przebywał tu około dwudziestu lat i na pewnym etapie najwyraźniej liczył, że zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd nauczycielski Kościoła

  Obdarzony autorytetem urząd nauczania Ewangelii w imię Jezusa Chrystusa, który jednakże “nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy” (DV 10). W czasie chrztu świętego wszyscy wierzący zostali namaszczeni przez Ducha Świętego i są przez Niego prowadzeni (J 14, 26; 16, 13; Rz 8, 14; 1 J 2, 27) oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i ustrój

  Organizacja ekumeniczna, której celem jest studium problemów teologicznych leżących u podstaw podziałów między chrześcijanami; urządziła ona światowe konferencje w Lozannie (1927), Edynburgu (1937), Lund (1952), Montrealu (1963) i Santiago de Compostela (1993). Obecnie jest podpo-rządkowana Światowej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność

  Wyraz, który wszedł do zwyczajnego słownictwa kościelnego od czasów Soboru Trydenckiego (DH 1809) i papieża Benedykta XIV (1675-1858); odnosi się on do warunków, jakie trzeba spełnić, żeby pewne czynności były ważne - również wprawie kanonicznym (zob. CIC 124; CCEO 931).

  Na przykład sakramenty, oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt

Do góry