Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wielobóstwo

  Przekonanie, że istnieje wielu bogów, którzy są często zgrupowani wokół najwyższego bóstwa w jakiś panteon (gr. “wszyscy bogowie”) o znaczeniu hierarchicznym,; są oni uosobieniem róż-nych doznań i funkcji życiowych. Religie politeistyczne istniały i istnieją w kulturach: afrykańskiej, azjatyckiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza wlana

  Wiedza darmo dana przez Ducha Świętego ze względu na pewne szczególne zadanie do spełnienia w Kościele, zgodnie z długą tradycją, udzielona Chrystusowi i prorokom Starego Testamentu. Przeciwstawia się j ą wiedzy nabytej, która jest wynikiem doświadczenia, normalnych studiów i pracy.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloznaczność

  Użycie tego samego wyrazu w dwóch (lub więcej) znaczeniach (np. wyraz “gwiazda” na oznaczenie ciała niebieskiego i wybitnego aktora). Wieloznaczność sprawia, że dowody bywają źródłem błędu, ponieważ ich ciężar jest ważny tylko dla jednego znaczenia.

  Zob. analogia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkanoc

  Najwcześniejsze i najważniejsze święto w roku chrześcijańskim, będące wspomnieniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że początkowo obchodzono je w każdą niedzielę, podczas gdy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nadal jeszcze świętowali żydowską Paschę. To musiało się stać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielożeństwo

  Posiadanie w tym samym czasie więcej niż jednej żony (lub męża). W Starym Testamencie - w okresie patriarchów i później - wielożeństwo było dopuszczalne (Pwt 21,15-17).

  Pan Jezus, powołując się na pierwotny plan Boży (Rdz 2, 24), popierał jednożeństwo, odrzucał rozwody i ponowne mał-żeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Sobota

  Dzień poprzedzający największe święto chrześcijańskiego kalendarza. Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu przygotowania liturgia łacińska nie przewiduje żadnych nabożeństw. Ołtarz pozostaje nieprzystrojony, a tabernakulum puste.

  W obrządku bizantyńskim rankiem w Wielką Sobotę celebruje się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina

  Fakt i świadomość (albo tylko świadomość) tego, że się popełniło coś złego i że się jest tego czynu winnym. Mówimy o winie prawnej, jeżeli popełniono przestępstwo (obłożone sankcjami karnymi), o winie moralnej - jeżeli przekroczono zasady moralne, wreszcie o winie religijnej - jeżeli obrażono...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatyk

  (łac. “posiłek na drogę”). Komunia św. udzielana tym, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie śmierci, mająca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia. Prawo kościelne usuwa wszelkie ograni-czenia, żeby chrześcijanie umierający mogli wyznać grzechy i przyjąć Komunię św. (zob. CIC 566, 844...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uświęcenie

  Działanie Boże sprawiające, że ludzie, którym grzechy zostały przebaczone, mogą w większej pełni mieć udział w Bożej świętości i doskonałości.

  Duch Święty (1 P 1, 2) nadal prowadzi i uzupełnia w uświęcaniu proces, który się rozpoczął z usprawiedliwieniem (zob. 1 Kor 1, 30; 6, 11)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie

  Prawda, według której Syn Boży, żeby zbawić świat, stał się naprawdę w pełni człowiekiem (J 1, 14; Ga 4, 4-5), pozostając w pełni Bogiem.

  W konkretnym miejscu na ziemi i w konkretnym mo-mencie dziejów narodził się z Maryi Dziewicy, umarł na krzyżu pod Poncjuszem Piłatem i powstał z martwych w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt

Do góry