Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wizje

  (łac. “widzenia”). Niezwykłe przeżycia, podczas których się ukazują byty z innego świata; mogą to być zwykłe halucynacje, ale również rzeczywiste przekazy od Boga (Iz 6, 1-5; Łk 24, 23; Dz 7, 31; 10, 17. 19; 11, 15; 12, 9; 16, 9-10).

  Kościół oficjalnie za godne wiary uznał tylko kilka wizji Matki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizyta ad limina

  (łac. “odwiedziny u progu”). Wizyta, którą biskupi co pięć lat składają papieżowi, żeby zdać sprawę ze stanu swoich diecezji (por. CIC 400, 395).

  Zasady tych wizyt ustalaj ą niektóre artykuły (28-32) konstytucji apostolskiej Pastor bonus (ogłoszona 28 czerwca 1988 r., weszła w życie 1 marca 1989...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Piątek

  Święto, które jest wspomnieniem dnia (prawdopodobnie 7 kwietnia 30 r.), kiedy Chrystus umarł na krzyżu, by odkupić grzeszną ludzkość. Dla katolików jest to dzień postu i wstrzemięźliwości; liturgia zachodnia w tym dniu rozpoczyna się od głoszenia Męki Pańskiej według św. Jana.

  Po niej następują...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieczerza Pańska

  Wyrażenie używane przez niektórych Ojców Kościoła i powszechne wśród protestantów na oznaczenie Pokarmu eucharystycznego ustanowionego przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

  W Nowym Testamencie wyrażenie “Wieczerza Pańska” pojawia się tylko jeden raz (1 Kor 11, 20) i oznacza zarówno ofiarę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina zbiorowa

  Wina przypisywana całemu narodowi, rodzinie lub jakiejś grupie. Są chwile, kiedy mo-żemy naprawdę mówić o tym, że pewne grzechy popełnia większość społeczeństwa, lub praktycznie wszyscy jego członkowie.

  Mimo to tylko osobista decyzja jednostki sprawia, że ma ona udział w takiej zbiorowej winie; nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki post

  Czterdzieści dni przed Wielkanocą, kiedy to chrześcijanie przez modlitwę, post i udzielanie jałmużny przygotowują się do największego święta w roku.

  Czas trwania Wielkiego Postu, chociaż w oczywisty sposób nawiązuje do czterdziestodniowego postu Mojżesza (Wj 24, 18), Eliasza (1 Krl 19, 8), a przede...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieczność

  Przymiot oznaczający brak początku i końca, nieustanną pełnię życia. Wieczność jest przy-miotem Bożym, dzięki łasce Bóg pozwala nam jednak uczestniczyć w “życiu wiecznym” (J 11, 25-26).

  Zob. łaska, niebo, piekło, przymioty Boże, zmartwychwstanie umarłych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja uszczęśliwiająca

  Bezpośrednie i doskonałe oglądanie Boga w niebie, będące istotą wiecznej szczęśliwości dla zbawionych (zob. DH 1000-1002, 1304-1306; ND 2305-2309).

  Zob. niebo, palamizm, święto chwały.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Tydzień

  Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym; rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją, w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania, ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza uprzednia

  Wiedza o rzeczach przyszłych jako atrybut Boga. Ponieważ wydarzenia przyszłe częściowo zależą od ludzkiego wyboru, istnieje problem, jak pogodzić Bożą wiedzę uprzednią z ludzką wolną wolą.

  Zob. prorok, przeznaczenie, scientia media, systematyka łaska, wolna wola.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt

Do góry