Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wspólnota anglikańska

  Określenie używane przynajmniej od czasu pierwszej Konferencji w Lambeth w 1867 r. na oznaczenie Kościołów episkopalnych wraz z autonomicznymi prowincjami, których źródłem stała się reforma Kościoła angielskiego w XVI wieku i które uznają zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury.

  Wspólnota pojmowała samą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna sprawiedliwa

  Wojna, którą można uważać za moralnie uzasadnioną. Twórcą teorii wojny sprawiedliwej jest według powszechnego mniemania św. Augustyn z Hippony (354-430), chociaż opierał się on na pojęciach pochodzących od Cycerona (106-43 r. przed Chr.). Uważał on mianowicie, że wojna jest mniejszym złem, jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty podstawowe

  Wyrażenie wywodzące się z Ameryki Południowej, a mające na celu przedstawienie tych wielu miejscowych grup chrześcijan, którzy dokładaj ą starań, żeby ożywić swój Kościół przez uprawianie praktyk religijnych, przez wspólne studiowanie Pisma Świętego, przez przeznaczenie swoich własnych uzdolnień...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna wola

  Władza określania samego siebie, to znaczy dobrowolnego wyboru biegu wydarzeń i pójścia w ślad za nimi. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże ma tę zdolność, którą grzech osłabił, ale jej nie zniszczył (DH 1965-1967; ND 1986/67, 1987/66). Przez akt odkupienia Chrystus nas wyzwolił (Ga 5, 13; 1 P...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkorzenienie w kulturę

  Nowe wyrażenie na oznaczenie starego obowiązku, by orędzie chrześcijańskie i chrześcijański sposób życia dostosowywać do pojęć i sposobu życia różnych narodów i do ich różnych kultur. Św. Paweł i inni wcześni misjonarze śmiało się dostosowywali do szerokich rzesz wierzących nie-Żydów (por. Dz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współistotny

  Wyraz odnoszący się do Chrystusa i włączony do wyznania wiary przyjętego przez Sobór Nicejski I (325), żeby pokonać arian. Dla Soboru Nicejskiego termin ten, chociaż posługiwali się nim w znaczeniu błędnym lub budzącym wątpliwości gnostycy i został on potępiony na Synodzie w Antiochii w 268 r...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność religijna

  Prawo każdego człowieka i grup ludzkich do wyznawania i praktykowania religii bez przeszkód ze strony innych grup. Po stuleciach prześladowań Kościół uzyskał wolność z chwilą ogłosze-nia tzw. edyktu mediolańskiego w roku 313; odtąd się cieszył tolerancją i poparciem Konstantyna Wielkiego (zm. 337)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkorzenienie w życie

  Wyrażenie upowszechnione przez Hermana Gunkela (1862-1932) i innych przedstawicieli formizmu. Oznacza ono funkcję, jaką odpowiednie fragmenty biblijne (np. hymny, wypowiedzi lub wydarzenia) mogły mieć w życiu i kulcie społeczności.

  W Nowym Testamencie wyrażenie to oznacza sposób, w jaki po zesłaniu Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współodkupicielka

  Problematyczny tytuł przypisywany czasem Matce Bożej z chęci wyrażenia Jej współdziałania w dziele zbawienia. Chociaż pozostaje Ona ściśle podporządkowana Chrystusowi, który sam jeden jest źródłem łaski, ma jednak swój udział we wcieleniu (Łk 1, 26-38) i w zbawczej śmierci swego Syna (J 19, 25-27)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wola Boża

  Najwyższa zasada, według której ludzie powinni prowadzić życie (Mt 6, 10; zob. 6, 33). Wola Boża, oparta na nieskończonej Bożej mądrości i dobroci, jest osobowym planem miłości dla mężczyzn i kobiet, mającym na celu danie im pełnego i ostatecznego szczęścia. Wola Boża, nie zawsze łatwa do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt

Do góry