Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wszechwiedza

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg wie wszechstronnie o wszystkim, co jest i może być. Wydaje się, że Boża znajomość przyszłości podważa korzystanie z ludzkiej wolnej woli. Jest to tajemnica, którą w sposób “racjonalny” próbowali tłumaczyć myśliciele zachodni (np. Bóg zna przyszłe wydarzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Naprawa szkód powstałych wskutek wykroczenia przeciwko komuś drugiemu. Takie wynagrodzenie może oznaczać wyrównanie krzywd, jeżeli została np. niesprawiedliwie zagrożona wła-sność lub dobre imię kogoś drugiego.

  W nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wynagrodzenie oznacza modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtajemniczenie

  Pouczenie o tajemnych obrzędach i tajemnicach jakiejś religii. Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315-386) w katechezach mistagogicznych (gr. “wtajemniczających”), jakie głosił podczas Wielkiego Postu i okresu świąt wielkanocnych, przygotowywał katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę i pouczał ich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia

  Twórcza zdolność przechodzenia poza bezpośrednie dane, tak, aby tworzyć, przywoływać na pamięć i wiązać ze sobą pojęcia i przedmioty, jakie nam tu i teraz podrzucają zmysły.

  Chociaż niektórzy więksi filozofowie i teologowie odrzucali wyobraźnię ze względu na jej niebezpieczny i powodujący...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawiennictwo

  Modlitwa błagalna za innych. Na pierwszym miejscu wstawiennictwo odnosi się do Chrystusa zmartwychwstałego, który się nadal wstawia za nami w niebie (zob. l Tm 2, 5; Hbr 7, 25; 9,24; DH 1523; ND 1927).

  Jego Matka, Maryja, także się za nami wstawia (DH 1400,3274-3275, 3370, 3916; ND 704, 712), podobnie jak za...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwe postępowanie

  Działalność samokrytyczna mająca na celu “czynienie prawdy" (J 3, 21; zob. Ga 5, 6), wprowadzenie w życie nauki chrześcijańskiej i przekształcanie ludzkiej społeczności. Wyraże-nie to (w postaci greckiej orthopraksis) od początku lat sześćdziesiątych upowszechniali: Johann Baptist Metz (ur. 1928)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woluntaryzm

  (łac. “wola”). Każda doktryna, która podkreśla znaczenie woli ludzkiej na niekorzyść umysłu.

  Poważną dyskusję na temat woluntaryzmu wszczęto w dialogu Platona pt. Eutyfron, kiedy to Sokrates zapytał: “Czy bogowie lubią prawo dlatego, że jest święte, czy prawo dlatego jest święte, że bogowie je...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowstąpienie

  “Wzniesienie się” zmartwychwstałego Chrystusa do nieba, żeby wejść do pełnej i ostatecznej chwały “po prawicy Ojca”, gdzie się wstawia za nami i korzysta ze swojej władzy nad całym światem (por. DH 10-30, 189; ND 2-5).

  Wniebowstąpienie oznacza zakończenie zjawień Jezusa po zmar-twychwstaniu (oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota

  1. Wyraz, którym się posługuje Nowy Testament na oznaczenie uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa (Flp 3, 10), wspierania znajdujących się w potrzebie (Rz 15, 26), wzięcia udziału w sprawowaniu Eucharystii (1 Kor 10, 16), łączności z Duchem Świętym (lub przez Niego powodowana) (2 Kor 13, 13), wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  Dogmat wiary ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII stwierdzający, że pod koniec swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały (zob. DH 3900-3904; ND 713-715).

  Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry