Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wulgata

  Nazwa wzięta z vulgata editio (łac. “wydanie popularne”) na oznaczenie powszechnie używa-nego łacińskiego przekładu Pisma Świętego. Kiedy zaistniała potrzeba nowego ogólnie dostępnego przekładu w Rzymie, św. Hieronim (ok. 340-420) przetłumaczył Ewangelie, a jeśli chodzi o pozostałą część Nowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe

  Wyprawy wojenne podejmowane przez chrześcijan zachodnich w celu oswobodzenia spod panowania muzułmańskiego kraju, w którym Jezus żył i poniósł śmierć.

  Od roku 1096, kiedy to Piotr Pustelnik (ok. 1050-ok. 1115) zaczął głosić potrzebę pierwszej wyprawy krzyżowej, do roku 1270, w którym według...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór

  1. W teologii ascetycznej wyrazem “wybór” oznacza się wybór stanu życia albo poprawę czyjegoś sposobu postępowania, szczególnie jeżeli jest oparty na zasadach podawanych przez Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli (1491-1556).

  2. zob. elekcja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrzemięźliwość

  Powstrzymanie się od czynności skądinąd przez prawo dozwolonych, np. od jedzenia mięsa. Kościół zachodni nakazuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową i w każdy piątek roku, szczególnie w piątki Wielkiego Postu.

  Konferencje Episkopatów mogą jednak dostosowywać te przepisy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrzuty sumienia

  Stan sumienia spowodowany uświadomieniem sobie własnych grzechów. Powinien on prowadzić raczej do zdrowego żalu za grzechy i osiągnięcia przebaczenia Bożego niż do chorobliwych skrupułów wypływających z popełnionych przez siebie błędów.

  Zob. cnota pokuty, skrucha doskonała, skrucha mniej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór na rzecz. ubogich

  Linia postępowania Kościoła w życiu, upowszechniona przez zwolenników teologii wyzwolenia i nalegająca na chrześcijan, aby w szczególny sposób pracowali nad doprowadzeniem do zapanowania sprawiedliwości społecznej wśród tych wielu milionów ludzi, którzy są pozbawieni właściwego wyżywienia, mieszkania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechmoc

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest nieskończenie pełen potęgi (2 Kor 6, 18; Ap 1, 8; 4, 8). W wyznaniach wiary wszechmoc zazwyczaj “przypisuje się” Bogu Ojcu, wyznaje się jednak, że inne Osoby Trójcy Przenajświętszej są także wszechmocne (zob. DH 29, 75, 164, 169, 173, 441; ND 16, 306/12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór zasadniczy

  Ogólny kierunek życia lub konkretna bardzo poważna decyzja, która określa nasze istotne moralne i religijne nastawienie do dobra i zła. Badania nad wyborem zasadniczym rozwinęły się w odpowiedzi na legalizm, którego twórcy spoglądali na działania moralne w oderwaniu od życia i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechobecność

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest wszędzie obecny (Ps 139, 7-12; Dz 17, 24-28). Bóg jest wszędzie obecny jako stwórcze źródło wszystkich rzeczy, ale jest też obecny na wiele innych sposobów, np. przez ludzi, przez Pismo Święte, przez wspólnotę oddającą Mu cześć i przez sakra-menty (SC 7).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybranie

  Dokonany przez Boga zupełnie dobrowolny wybór jednostek lub grup. W Starym Testamencie Izrael był świadomy tego, że jest “wybranym ludem Bożym” (Pwt 4, 32-40; Iz 41, 8-16). Nowa wspólnota wierzących skupia się dzięki wybraniu przez Jezusa Chrystusa (J 15, 1-17).

  Zob. przeznaczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry