Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NASTĘPSTWA URAZÓW KRĘGOSŁUPA U DZIECI

  Następstwa urazowych uszkodzeń kręgosłupa u dzieci mogą być bardzo zróżnicowane, ich skala jest i może być bardzo szeroka. Od pełnego stanu inwalidztwa z pełną zależnością od najbliższego otoczenia, potrzeby pełnej opieki osób dorosłych, od stanów całkowitej niezależności ruchowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIKŁANIA PŁUCNE

  Istotne powikłania oddechowe występują u ponad 40% przyjętych z objawami całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego, stając się nierzadko przyczyną niekorzystnego zakończenia leczenia. Już w pierwszej grupie uszkodzeń częściowych, chociaż przebiegających z porażeniem czterokończynowym, są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżyny

  Odleżyny są powikłaniem, które grozi pacjentowi z porażeniami na każdym etapie leczenia, a także po zakończeniu leczenia szpitalnego. Różne jest jedynie ich umiejscowienie. Najwcześniej powstałe odleżyny są następstwem długotrwałego przebywania chorego w pozycji leżącej na plecach, zarówno w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spastyczność

  Spastyczność stanowi jedną z zasadniczych przeszkód w postępowaniu pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Po minięciu okresu szoku rdzenia (termin wprowadzony w 184I roku przez M. Halla) cechującego się całkowitą arefleksją, czyli zniesieniem odruchów fizjologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REHABILITACJA W OKRESIE ODLEGŁYCH NASTĘPSTW USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Postępowanie rehabilitacyjne w tym odległym od urazu okresie, w wielu przypadkach ogranicza się do nauki możliwego dla dziecka sposobu poruszania się, chodzenia oraz nauki sprawnej jazdy na wózku inwalidzkim.

  Chodzenie dziecka z porażeniami lub niedowładami kończyn dolnych jest bardzo często jednoznaczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWICHNIĘCIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM

  Nastawienia przemieszczeń dokonuje się za pomocą powolnego nastawiania przez ułożenie korygujące na łóżku (podkładanie coraz większych wałeczków pod okolicę piersiowo-lędźwiową) lub wspomnianymi wcześniej metodami jednoczasowej repozycji. Nastawienia zwichnięć przeprowadzane są u chorych po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPONDYLODEZA TYLNA

  Pierwsze operacje kręgosłupa wykonywane były z dostępu tylnego. Prekursorem usztywnienia tylnego kręgosłupa (dokonanego za pomocą kości strzałkowej) był Albee, który wykonywał swoje operacje na początku tego stulecia. Natomiast spondylodezę za pomocą drutu, polegającą na zespoleniu pętlą wyrostków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA U DZIECI

  Urazowe uszkodzenia kręgosłupa u dzieci w wieku 0 — 14 lat zdarzają się na szczęście dość rzadko. Znacznie więcej uszkodzeń kręgosłupa notuje się u młodzieży powyżej 14 rż. i jest to związane z bardziej dynamiczną aktywnością życiową i ruchową zwiększającą się wraz z wiekiem.

  Dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIONIZACJA

  Doprowadzenie do przyjmowania pozycji pionowej przez dziecko — pacjenta przebywającego przez czas dłuższy w pozycji leżącej — przystosowanie go do siedzenia jest procesem, który powinien odbywać się bardzo powoli, stopniowo, z zachowaniem środków ostrożności. Gwałtowna zmiana pozycji pacjenta leżącego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA KOMPRESYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

  Leczenie złamań tego rodzaju polega na krótkim unieruchomieniu w łóżku do czasu minięcia dolegliwości bólowych. Pozycja w łóżku powinna sprzyjać zachowaniu właściwej osi kręgosłupa. Obowiązuje obserwacja układu nerwowego, profilaktyka przeciwobrzękowa i przeciwzatorowa. Baczną uwagę we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry