Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria zdrowia

  Kryteria zdrowia można podzielić na subiektywne i obiektywne. Podstawa pierwszych jest samoocena jednostki, a drugie wynikają z obiektywnych badań, najczęściej medycznych. Pośredni charakter mają kryteria odnoszące się do sposobu funkcjonowania jednostki w środowisku, przy czym ocena jest dokonywana...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja i osobowość

  Znaczenie zdrowia jako wartości jest bardzo zróżnicowane u ludzi i zmienia się np. z postępującym wiekiem. Z reguły nic jest to wartość autonomiczna, lecz instrumentalna, tj. kojarzona z innymi potrzebami i celami Życiowymi* Potrzebie utrzymania zdrowia sprzyja prze<onanie jednostki o sensowności swego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki biologiczne a zdrowie

  Wielostronne są relacje człowieka z otaczającym światem żywym i jego produktami. Stąd też wynikają różnorodne zagrożenia, których źródłem są bakterie i wirusy, pierwotniaki, robaki, owady i inne stawonogi, grzyby i pleśnie, alergeny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Choroby infekcyjne i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan funkcjonalny

  Stan funkcjonalny jako kryterium zdrowia ma istotne znaczenie praktyczne. Wskazuje, jak jednostka iadzi sobie z wymaganiami dnia codziennego Oi&z innymi wyzwaniami. Na jednym końcu skali zdolności funkcjonalnych mieści się zdolność do samodzielnego poruszania się i samoobsługiwajnia w życiu codziennym. a...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczne a zdrowie

  Środowisko społeczne tworzy zasadniczy wymiar bytowania człowieka i jego rozwoju na różnych płaszczyznach. W sposób pośredni lub bezpośredni wyznacza też warunki zdrowotne. Poprzez różnorodne przystosowania o charakterze społecznym człowiek może wpływać na te warunki. Znalazło to szczególny wyraz w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdrowia populacji

  Ocena zdrowia dotyczy rćżnych jego składowych. Są to: obecność lub brak obiektywnie stwierdzonych chorób i odchyleń od stanu prawidłowego, występowanie dolegliwości i ocena samopoczucia, odporność na zwiększone obciążenie fizyczne i neuropsychiczne. funkcjonowanie w środowisku społecznym itp...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki społeczno-ekonomiczne

  Spośród różnych zmiennych społecznych, wpływających w makroskali na stan zdrowia, na pierwszym miejscu wymienia się dochód narodowy. Nic brakuje również danych wskazujących, że wzrost zamożności nie jest samoczynnym instrumentem podnoszącym stan zdrowotności społeczeństwa. Wielokrotnie wskazywano...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA ZDROWIA

  W sposób najbardziej ogólny, czynniki decydujące o stanic zdrowia można podzielić na wewnętrzne (genetyczne) i zewnętrzne (środowiskowe). W przypadkach jednostkowych te pierwsze mogą dominować poprzez przekazywanie szczególnie korzystnych lub niekorzystnych zestawów cech genetycznych. Natomiast w skali...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE ZDROWIA

  Już z potocznych określeń zdrowia wynika, że jest ono utożsamiane nic tylko z brakiem choroby czy dolegliwości, ale również z wiialnością. sprawnością fizyczną i dobrą kondycji. W pojęciu zdrowia mieści się zatem antynomia choroby, jak również ocena pozytywnego funkcjonowania organizmu. Na tej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ZWALCZANIA SPASTYCZNOŚCI

  Spastyczność niewielkiego stopnia zwykle nie stanowi problemu, nie wymaga postępowania leczniczego. Co więcej, niekiedy pacjenci liczą się wykorzystywać odruchy spastyczne w czynnościach codziennych. Na przykład skurcz przepony czy podrażnienie skóry brzucha wywołują zgięcie bioder i kolan, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /8 162

  praca w formacie txt

Do góry