Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej

  Epidemiologia żywieniowa zajmuje się analizowaniem powiązań między żywieniem a zdrowiem. Dlatego też żywieniowcom, obok danych o spożyciu, niezbędne są informacje o stanie odżywienia lub szerzej - o stanie zdrowia, zwłaszcza w zakresie chorób uznawanych za dictozalcżnc. a także umiejętność...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA NA STAN ZDROWIA

  Ścisły związek między żywnością, jaką człowiek spożywa, a jego stanem zdrowia i długością życia był dostrzegany juz w V w. p.n.e. przez ojca medycyny Hipokra-tesa. Od tamtego czasu nauka zgromadziła niezliczone dowody potwierdzające słuszność owego poglądu, przy czym związki żywności ze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

  W ocenie stanu zdrowia populacji, prócz biomarkerów, wykorzystywane są również mierniki pochodzące z różnych źródeł informacji. Ogólnie można je podzielić na pozytywne i negatywne. Pozytywne mierniki zdrowia, oparte na metodach fizjologicznych i antropometrycznych, służą do określania sprawności i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ JAKO LEK

  Omówienie terapeutycznego oddziaływania żywności należy rozpocząć od definicji obu pojęć podanych w obowiązujących aktualnie przepisach prawnych. Tak więc, o ile żywnością (środkiem spożywczym) nazywa się substancję lub mieszaninę substancji, która zawiera znaczące ilości jednego lub więcej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGATYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

  Trudności w stosowaniu pozytywnych mierników zdrowia powodują, że epidemiologia skupia swoją uwagę na wskaźnikach zdrowia, które mogą być łatwo mierzone i służyć za podstawę działania lub podejmowania decyzji w zakresie polityki zdrowotnej. W konsekwencji większość stosowanych mierników zdrowia to...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE I ZAKRES EPIDEMIOLOGII ŻYWIENIOWEJ

  Współczesna definicja epidemiologii określa ją jako naukę zajmującą się oceną wpływu czynników i warunków środowiskowych na występowanie i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i niczakaźnych oraz ich konsekwencji - inwalidztwa i zgonów.

  Podmiotem zainteresowania epidemiologii jest populacja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZINTEGROWANE MIERNIKI ZDROWIA

  Na sytuację zdrowotną społeczeństwa wpływa wiele czynników związanych ze stylem życia, sposobem odżywiania, szeroko pojętym środowiskiem i obciążeniem genetycznym. Dlatego w końcu ubiegłego wieku pojawiły się propozy cje kompleksowych wskaźników, które uwzględniałyby zarówno czynniki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA WIELKOŚCI SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI

  Podstawą oceny żywieniowych czynników ryzyka wpływających na stan zdrowia jest określenie wielkości spożycia żywności i zawartych w niej składników, dlatego jednym z istotnych zadań epidemiologii żywieniowej jest ocena sposobu żywienia dostarczająca informacji m.in. o tym. co i w jakiej ilości się...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie

  Styl życia i odżywianie są głównymi czynnikami ryzyka zaburzeń zdrowia i w największym stopniu decydują o chorobowości i umieralności. Ich wpływ na długość i jakość życia ludzi, według koncepcji Lalonda. jest szacowany na około 50%. Występowanie problemów zdrowotnych nic jest jednakowe na całym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR PRÓBY I OBLICZENIE NIEZBĘDNEJ JEJ LICZEBNOŚCI

  W badaniach epidemiologicznych bardzo ważny jest odpowiedni dobór próby, a często spotykanym błędem jest niedocenianie zasad wyliczania jej wielkości i doboru z populacji generalnej. Populacja generalna to cała zbiorowość, którą chcemy poznać, opisując i charakteryzując występujące w niej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 223

  praca w formacie txt

Do góry