Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ATOM

  ATOM (gr. atomos = niepodzielny) Kategoria wprowadzona do rozważań filozoficzno-przyrodniczych przez Leukipposa i jego ucznia Demokryta, na oznaczenie najmniejszej (a więc niepodzielnej) materialnej (cielesnej) cząsteczki rzeczywistości. Przez Leu­kipposa cząstka ta nazywana była też „schematem" (gr. schema...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

  ASCEZA (gr. askesis = ćwiczenie) Praktyka powściągania pragnień, uwalniająca od przywiązania do świata i celująca w osiągnięcie doskonałości. Na ogół towarzyszy jej motyw religijny i wówczas warunkuje czystość rytualną, mistyczną unię z bóst­wem albo stanowi odzew na swoiste powołanie. Pobudką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMIZM

  ATOMIZM (gr. atomos = niepodzielny) [1] A. fizykalny: teoria budowy i struktury rzeczywistości zapocząt­kowana koncepcją Leukipposa i Demokryta, zgodnie z którą kosmos (gr. tosmos = świat, porządek), to dyna­miczny układ -> atomów, pozosta­jących w ciągłych ruchu (w ciągłym "Wirze"). Stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJA

  ASOCJACJA (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) Termin wprowadzony przez Locke'a, na oz­naczenie procesu kojarzenia ze sobą najmniej dwu sposobów aktywności psychicznej (wrażeń, wyobra­żeń, spostrzeżeń, myśli, pragnień). Proces ten zachodzi bez udziału woli, na podstawie zasad a. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

  ASOCJACJONIZM (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) [1] W znaczeniu węższym: kierunek w psy­chologii empirycznej XIX w., wyjaś­niający dynamikę zjawisk psychicz­nych za pomocą praw -> asocjacji. Wg a., życie psychiczne da się spro­wadzić do składników elementar­nych, gdyż złożone zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD PERSONAM

  ARGUMENTUM AD PERSONAM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. persona = osoba, stan, godność) —» Argument odnoszący się do osoby. Sposób —> argumentacji, polegający na dyskredytowaniu pewnych twier­dzeń (jako np. fałszywych lub niewia­rygodnych) poprzez lekceważenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTACJA

  ARGUMENTACJA (łac. argumentatio — dowodzenie, uzasadnienie) Ze­spół czynności lub działań zmierza­jących do wywołania u kogoś - po­przez odwołanie się do pewnych ra­cji, czyli na podstawie -> argumen­tów - przeświadczenia o słuszności jednych stanowisk (poglądów, pos­taw, dążeń lub wyborów), a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD POPULUM

  ARGUMENTUM AD POPULUM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. populus = lud) Sposób przekonywania, mają­cy na celu pozyskanie życzliwości słuchaczy poprzez odwołanie się do ich uczuć, przesądów, poczucia toż­samości, lojalności i innych okoliczności niezwiązanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD AUDITOREM

  ARGUMENTUM AD AUDITOREM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. auditor [-ium] = słuchacz [-e])

  Spo­sób -> argumentacji, polegający na odwołaniu się do słuchaczy w celu pozyskania sobie ich życzliwości lub, co najmniej, wzbudzenia niechęci do stanowiska oponenta. Np. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM

  ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. verecundia — wstyd, skromność, nieśmiałość; poważanie, szacunek)

  Sposób —> argumentacji polegający na odwoływaniu się do -> autorytetu (osób lub instytucji), którego oponent wprawdzie nie musi uznawać, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt

Do góry