Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niedowaga

  W skali świata niedowa»a jest poważnym problemem społecznym. U dzieci w wieku poniżej 5 lat niedowaga wiąże się z: niedożywieniem białkowo-energety-cznym, malarią, chorobami biegunkowymi, infekcjami dolnych dróg oddechowych i odrą. W analizach międzynarodowy ch niedowaga u dzieci i młodzieży jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory złośliwe i Inne zdrowotne konsekwencje otyłości

  Związek pomiędzy nadwagą/otyłością a większym ryzykiem rozwoju nowotworów pozostaje niejasny. Jedna z tłumaczących go hipotez wiąże większą liczbę wszystkich komórek organi/mu z częstszymi ich podziałami, co zwiększa ryzyko powstawania komórek nieprawidłowych. Według tej teorii nadmiar energii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i chorób układu mózgowo-naczyniowcgo. w tym choroby nadciśnieniowej. W porównaniach międzynarodowych wysokie ciśnienie krwi jest rozpoznawane na podstawie ciśnieniu skurczowego (powyżej 115 mniHg), pomimo że...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ilość i jakość spożywanych tłuszczów

  W badaniach populacji krajów europejskich i pozaeuropejskich stwierdzono silną dodatnią korelację pomiędzy zawartością tłuszczów w diecie a zapadalnością mężczyzn na raka jelita grubego, dcóiy, gruczołu krokowego i płuc oraz białaczki. W przypadku kobiet korelacja taka dotyczyła, obok raka jelita...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest czynnikiem ryzyka w etiologii choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. W analizach międzynarodowych wy sokie stężenie cholesterolu jest definiowane na podstawie stężenia cholesterolu ogółem we krwi (TChol). Za niskie uznaje się stężenie populacyjne <4,7...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie sodu

  W wielu badaniach epidemiologicznych wykazywano, że wysokie spożycie sodu jest związane ze zwiększoną umieralnością z powodu chorób układu krążenia. W badaniu INTF.RSALT obejmującym ponad 10 000 osób z 52 ośrodków w 32 państwach stwierdzono, że w krajach, gdzie spożycie soli kuchennej (NaCI) jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskie spożycie warzyw i owoców

  Niskie spożycie warzyw i owoców jest czy nnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nowotworów przełyku, żołądka, układu oddechowego i jelita grubego, a także udaru mózgu. Średnic spożycie warzyw i owoców na świccic. wy rażone medianą, wynosi 223 g/d?icń i różni się między krajami, grupami płci i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie kwasu foliowego

  Kwas foliowy jest niezł>ędny w procesach biologicznych jako kofaktor enzymów uczestniczących w biosyntezie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Zapotrzebowanie na ten składnik gwałtownie wzrasta w początkowym okresie rozwoju zarodka. W razie niedoboru kwasu foliowego synteza DNA zostaje upośledzona i zahamowaniu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała aktywność fizyczna

  Mała aktywność fizyczna jest czynnikiem ryzyka w etiologii niedokrwiennej choroby serca. nowotworów jelita grubego, cukrzycy typu II. udaru mózgu i nowotworów sutka. W analizach międzynarodowych mata aktywność fizyczna jest definiowana jako umiarkowana aktywność fizyczna w czasic wolnym od pracy, w domu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA POWIĄZAŃ POMIĘDZY NARAŻENIEM A EFEKTEM ZDROWOTNYM

  Celem większości badań epidemii logicznych jest ocena powiązań między narażeniem a efektem zdrowotnym. Epidemiolog musi dokładnie zdefiniować, które elementy narażenia i efektów zdrowotnych w wiarygodny sposób można uznać za powiązane ze sobą. W epidemiologii żywieniowej może to być łańcuch...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /785

  praca w formacie txt

Do góry