Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Badanie potencjałów czuciowych

  W trakcie badania pacjent leży. Elektroda drażniąca umieszczona jest na kończynie górnej lub dolnej, nad wybranym do badania nerwem (ryc 6-8). Natężenie bodźca pobudzającego powinno przekraczać 1,5 razy próg pobudliwości. Bodziec drażniący powinien być powtórzony 1000 razy. Wynik badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU NERWOWEGO

  Badanie jest wykonywane w wielu przypadkach, kiedy tomografia komputerowa nie pozwala na dokładną ocenę choroby lub kiedy nie tłumaczy objawów neurologicznych pacjenta.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRONEUROGRAFIA

  Badanie polega na stymulacji bodźcem elektrycznym nerwu i pomiarze szybkości przewodze­nia bodźca przy pomocy elektrod umieszczonych na kończynach ciała. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Elektroneurografia umożliwia ocenę funkcji nerwów obwodowych, co ma istotne znaczenie dla lokalizacji uszkodzeń nerwów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE IZOTOPOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

  Badanie to ocenia strukturę, a przede wszystkim czynność układu nerwowego przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników) - technetu-99m lub, rzadziej, ksenonu-133. Rejestracji rozmieszczenia lub przepływu izotopu dokonuje się za pomocą aparatów zwanych gammakamerami. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRONEUROGRAFIA - opis badania

  Pacjent jest badany w pozycji leżącej. W czasie badania pacjent powinien być odprężony, mięśnie powinny być rozluźnione.

  Badanie wykonuje się w pomieszczeniu o temperaturze 22° - 26°C. Temperatura badanej kończyny powinna wynosić około 34°C. Miejsca na skórze, w których mają być umocowane elektrody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

  Najczęściej płyn mózgowo-rdzeniowy pobierany jest z nakłucia lędźwiowego. Pacjent leży na boku, z silnie wygiętym grzbietem, podkurczonymi kończynami dolnymi i zgiętym do przodu karkiem(ryc. 6-5). W tym samym ułożeniu lub w pozycji siedzącej ze zgiętym do przodu karkiem pobiera się płyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angioscyntygrafia mózgowa i tomograficzne badanie przepływu mózgowego

  Badania te pozwalają na ocenę przepływu krwi przez łożyska naczyniowe tętnic szyjnych, przednich i środkowych tętnic mózgu (angioscyntygrafia mózgowa) oraz przepływu przez drobne naczynia mózgu, w tym także unaczynniające ośrodki podkorowe (tomograficzne badania przepływu mózgowego). Wykazują także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie EEG

  Badanie EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka, które charakteryzują się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POTENCJAŁÓW wzrokowych

  Badanie polega na działaniu określonym boźcem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten sposób - w odpowiednim obszarze kory mózgowej - aktywności bioelektrycznej (potcn-j i cjałów wywołanych). Potencjały wywołane mają niewielkie napięcie wynoszące od około 0,5 mV H do 100 mV, lecz dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyczna scyntygrafia mózgu

  Badanie to pozwała na różnicowanie guzów mózgu i ognisk niedokrwiennych, w tym na ocenę niejasnych diagnostycznie ognisk patologicznych wykrytych przy pomocy badania tomo-komputerowego.

  Statyczna scyntygrafia mózgu ■ Guzy mózgu. ■ Ropień mózgu. ■ Opryszczkowe zapalenia mózgu. ■ Wątpliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry