Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Soczewka

  W części przedniej oka. pomiędzy tęczówką a ciałem szklistym, znajduje się soczewka. Jest to przezroczysty, dwuwypukły twór, silnie załamujący światło. Najbardziej zewnętrzną częścią soczewki jest jej włóknista torebka, wewnątrz której umieszczona jest jej miękka część korowa ora/, twardsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astygmatyzm

  Astygmatyzm (niezborność) to wada wzroku polegająca na tym. że wpadająca do oka wiązka promieni po załamaniu nie łączy się w jednym punkcie, lecz przechodzi przez dwie linie ogniskowe, które leżą w dv. óch prostopadłych do siebie płaszcz) z.nach. Cz\ Ii obraz punktu w ognisku w osi poziomej jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komory oka

  Przednia komora oka jest to przestrzeń ograniczona tylną powierzchnią rogówki, przednia powierzchnią torebki soczewki razem z przednią powierzchnią tęczówki. Tylna komora oka znajduje się za tęczówką, pomiędzy boczną częścią soczewki a ciałem rzęskowym. Obie komory wypełnione są cieczą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

  CZAS [1] W sensie ontologicznym: miara trwania i zmienności rzeczy, zjawisk, zdarzeń i procesów. Często nazywany jest cz. ilościowym, co oz­nacza, iż jest to cz. linearny, wekto­rowy, jednolity i absolutny, dający się mierzyć przy użyciu określonych (konwencjonalnych) jednostek miary. [2] W sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTRADICTIO IN ADIECTO

  CONTRADICTIO IN ADIECTO (łac. contradictio in adiecto — „sprzeczność w przydawce"; contradictio = sprzeczność, adiectivum = przymio­tnik). Wewnętrzna sprzeczność wyrażenią językowego, zbudowanego z (co najmniej) dwu prostych wyrażeń składowych, które pozostają wzglę­dem siebie w takim stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CREDO, QUIA ABSURDUM

  CREDO, QUIA ABSURDUM (łac. credo, quia absurdum = wierzę, ponieważ jest to absurdalne) Maksy­ma przypisywana Tertulianowi, czo­łowemu przedstawicielowi apologetyki chrześcijańskiej. Stanowi ona kwintesencję stanowiska Tertuliana, dążącego do wykazania wyższości prawd objawionych (prawd wiary) nad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CREDO, UT INTELLIGAM

  CREDO, UT INTELLIGAM (łac. credo, ut intelligam = wierzę, aby zrozumieć) Zasada sformułowana przez Aureliusza Augustyna, nakazująca najpierw uwierzyć, aby móc poz­nać Boga, choć poznanie Boga leży w zasięgu rozumu. W tym sensie Anzelm z Aosty stwierdzał, że musimy wierzyć w prawdy objawione, zanim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNICYZM

  Postsokratyczna szkoła w starożytnej Grecji, założona przez Antystenesa (ok. 444—ok. 368 p.n.e.), rozwijana przez Diogenesa z Synopy (412-323 p.n.e.) oraz Kratesa z Teb (IV/III w. p.n.e.). Termin „c." wywo­dzi się najprawdopodobniej od naz­wy gimnazjum w Cynosarges, w któ­rym wykładał Antystenes. Niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRENAIZM

  CYRENAIZM Postsokratyczna szko­ła założona w 399 r. p.n.e. przez Arystypa z Cyreny (ok. 435-ok. 365 p.n.e.), rozwijana następnie i mody­fikowana m.in. przez Hegezjasza, Teodora Ateistę i Euhemera, ostate­cznie wchłonięta przez —> epikureizm. Pod wpływem Sokratesa cyre-naicy etykę pojmowali jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  CYWILIZACJA (fr. civilisation\ łac. civilitas = wspólnota ogólnoludz­ka) Termin wprowadzony przez Mi-rabeau (1758), oznaczający początkowo stan prawnego i obyczajowego zorganizowania społeczeństwa, prze­ciwstawianego barbarzyństwu („spo­łeczeństwu nieokrzesanemu"). Współ­cześnie c. oznacza poziom rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry