Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KLIMAT A MODEL ŻYWIENIA

  Jakkolwiek w obecnym świecie obserwujemy ekspansywną migrację żywności na wszystkie kontynenty, to jednak ludność zamieszkująca poszczególne strefy klimatyczne najczęściej korzysta z lokalnych zasobów żywności, co ściśle w iąże się zc stosunkowo łatwym jej pozyskaniem, względnie niską ceną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy antyoksydacyjne

  Dotychczasowe obserwacje wskazują, że witamina I£ jest kluczowym antyoksy-dantem przeciwdziałającym uszkodzeniom DNA przez reaktywne formy tlenu, a ponadto jej obecność zwiększa stopień usuwania uszkodzonego DNA z komórek. Podawanie witaminy 1E wywcłującc istotny wzrost jej stężenia w osoczu nic wpływa...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat śródziemnomorski

  Klimat śródziemnomorski istotr.ic wpłyną! na ukształtowanie się swoistego modelu żywienia społeczeństw zamieszkujących rejony basenu Morza Śródziemnego. Żywienie ludności krajów śródziemnomorskich opiera się w głównej mierze na surowcach i produktach żywnościowych pozyskiwanych w tym klimacie. W...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE

  Istnienie zależności pomiędzy wielkością PKB przypadającego na jednego mieszkańca a składem przeciętnej diety zostało dowiedzione blisko -Mi lat temu przez Perisse, Sizaret i Francois. Autorzy ci na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobory witaminy A

  Skutki niedoborów witaminy A są głów nie odczuwane przez dzieci i kobiety, przy czym dzieci s<| 2-3 razy częściej zagrożone niedoborami witaminy A niż kobiety.

  Niedobory witaminy A są czynnikiem ryzyka chorób biegunkowych, malarii, odry. śmiertelności poporodowej kobiet i chorób infekcyjnych. W analizach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB NIEZAKAŻNYCH

  Nadmiernemu spożyciu energii z pożywieniem towarzyszy często bardzo niski poziom aktywności fizycznej, co w sposób szczególny sprzyja dodatniemu bilansowi energetycznemu i rozwojowi otyłości. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że prawie 70% Polaków, zarówno młodych, jak i starszych, mu zwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu krążenia

  Główną przyczyną przedwczesnej umieralności wśród osób otyłych są choroby układu krążenia (ChUK): choroba niedokrwienna serca, w tym zawal mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze oraz udary mózgu. Ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet z BMI >29 kg/nr jest trzykrotnie wyższe niż u kobiet z BMI...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobory żelaza

  Niedobory żelaza w skali świata są czynnikiem ryzyka: anemii, śmiertelności przedporodowej i poporodowej kobiet oraz umiarkowanego opóźnienia rozwoju psychicznego (mierzonego ilorazem inteligencji), a w krajach rozwijających się -m.in. malarii. Według globalnych szacunków niedobory żelaza w skali świata...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji

  Opracowanie i rekomendowanie optymalnego sposobu żywienia zapewniającego prawidłowy przebieg procesów metabolicznych to niezbędny element działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom występującym z dużą częstością w populacjach krajów rozwiniętych, takim jak: niedokrwienna choroba...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół polimetaboliczny I cukrzyca typu II

  Często u osób z otyłością brzuszną można rozpoznać tzw. zespól polimetaboliczny (zespól X), którego objawami, poza otyłością brzuszną, hiperlipidemią i nadciśnieniem tętniczym, są zaburzenia gospodarki węglowodanowej mogące z czasem doprowadzić da rozwoju cukrzycy typu II.

  W cukrzycy typu Ił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 095

  praca w formacie txt

Do góry