Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Refraktometria

  Refraktometria polega na obserwacji figur testowych rzutowanych przez dwa źródła świetlne, które po odbiciu się od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziam w przyrządzie zwanym refraktometrem.

  Refraktometr spełnia zadanie oftalmometru i skiaskopu. Przygotowanie do badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otorhinolaryngologia

  Otorhinolaryngologia zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z greckiegooros, oto.s - ucho) nosa (z greckiego rhinos - nos), gardła (z greckiego pharyngos - gardło i krtani ( z greckiego laryngos - krtań) (ryc. 8-1). Potoczna nazwa tej dziedziny medycyny to otolaryngologia lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oftalmometria

  Oftalmometria określa krzywiznę powierzchni załamujących (tu rogówki) oka na podstawie wielkości i ustawienia obrazów odbitych od tych powierzchni jak od zwierciadła wypukłego.

  W przypadku astygmatyzmu, spowodowanego przeważnie przez rogówkę, trzeba określić jej krzywiznę oftalmometrem. Aparat składa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ucha

  Przyjęto następujący podział w budowie ucha (ryc. 8-2): ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho v. e\\ nęirzne. ■ Ucho zewnętrzne to małżowina uszna i przewód słuchowy kończący się błoną bębenkową, która oddziela ucho zewnętrzne od ucha środkowego. ■ Ucho środkowe - podobnie jak ucho...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skiaskopia

  Skiaskopia (z greckiego skia = cień) polega na obserwacji cienia poruszającego się w obrębie źrenicy przy oświetleniu oka. Kierunek ruchu cienia w źrenicy zależy od refrakcji oka.

  Badanie przeprowadza siew ciemni przy użyciu skiaskopu (ryc. 7-12). Jest to przyrząd w kształcie walca o długości około...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności ucha

  Ucho jest narządem słuchu i równowagi. Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstot­liwości od 16 do 22000 I Iz (drgań na sekundę i, o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W uchu zewnętrznym i środkowym odbywa się przewodzenie dźwięku, a w uchu wewnętrznym odbiór dźwięku. Dalsza emisja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie naprzemiennego zakrywania oczu (cover-test)

  Polega na zasłonięciu ręką lekarza, zasłonką lub ciemnym szkłem jednego oka, podczas gdy drugie oko patrzy na wprost na wskazany punkt (ryc. 7-13). W przypadku gdy zasłonięte oko jest zezujące, po jego odsłonięciu nie następuje zmiana w postaci ruchu oczu, gdyż „silniejsze" oko prowadzące nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektromiografia

  Określa uszkodzenie samego mięśnia w zakończeniach nerw owo-mięśniowych. emg pozwala aa obiektywne stwierdzenie porażenia, stopnia ewentualnego niedowładu, ustalenie charakteru uszkodzenia, ocenę współpracy obuocznej przy ruchach dowolnych i odruchowych.

  Po uprzednim znieczuleniu wkłuwa się w badany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE OSTROŚCI WZROKU

  Badanie ostrości wzroku polega na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku jest to zdolność rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Do badania ostrości wzroku służą tablice Sncllcna do dali i do bliży. Są one tak skonstruowane, że na białym matowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POLA WIDZENIA

  Badanie polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianeg: nieruchomym okiem. Badanie przeprowadza sie dwoma metodami: poprzez rzutowanie siat­kówki na wewnętrzną powierzchnię kulistą (pcrymetria) oraz na powierzchnię płaską (kampi-metria). Istnieją różnego rodzaju perymetry...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt

Do góry