Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KLIMAT I JEGO ZRÓŻNICOWANIE

  Życie i działalność człowieka są ściśle związane ze środowiskiem, w którym przebywa. a warunki tego środowiska są kształtowane przez panujący tam klimat i czynniki pogodowe.

  Klimat definiuje się jako charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie .10-50 lat.

  Klimat jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Południowoamerykański model żywienia

  Podstawowym pożywieniem pochodzenia roślinnego mieszkańców Ameryki Łacińskiej są: kukurydza i ziemniaki, ale także ryż, rośliny strączkowe, owoce i orzechy. Posiłki zestawiane są głównie z lokalnie uprawianych surowców roślinnych, bogatych w składniki mineralne i antyoksydanty. Ograniczone jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat a osadnictwo

  Przez długi czas klimat stanowił podstawowy czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi. Dogodne warunki klimatyczne, a więc umiarkowana temperatura powietrza, odpowiednia ilość opadów, mała odległość od wybrzeży morskich, zasobność w wodę. dogodne ukształtowanie powierzchni, to główne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEN, EKSPRESJA GENU, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA

  Nauką zajmującą się dziedziczeniem przez organizm cech z pokolenia na pokolenie jest genetyka. Natomiast każdą z tych cech. jak już wcześniej wspomniano, określa się mianem fenotypu. Fenotyp obejmuje cechy wyglądu zewnętrznego, takie jak kolor włosów czy kolor oczu, ale również cechy morfologiczne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

  Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat a rolnictwo

  Klimat uznawany jest za długo działający czynnik przyrodniczy, podczas gdy pogoda określana jest jako czynnik krótko działający . Poprzez wpływ klimatu na regulację szybkości fotosyntezy i okresu wegetacji roślin oraz tempo wzrostu zwierząt oba te czynniki przyczyniają się do kształtowania struktury...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIKI DIETY A EKSPRESJA GENÓW

  Jak wspomniano wcześniej, w powstaniu zmienności osobniczej obok genów udział ma środowisko, zaś do najistotniejszych czynników środowiskowych, które modyfikują funkcjonowanie genów, należą składniki pokarmowe dostarczane do organizmu.

  Zrozumienie, jak dieta wpływa na organizm, wymaga uświadomienia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność surowców i ich obróbka technologiczna

  I listoria ludzkości związana była zawsze ze zdobywaniem żywności, które ongiś było głównym napędem ludzkiego działania. Pierwotne istoty człowickowate odżywiały się dzikimi owocami, orzechami, liśćmi, korzeniami oraz w niewielkim stopniu małymi zwierzętami. Później, po opanowaniu wytwarzania...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW ZACHODZĄCYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA PRZYSZŁĄ PRODUKCJĘ ŻYWNOŚCI

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lal ożywiona działalność gospodarcza człowieka zaczęta wpływać na klimat, powodując istotne zmiany klimatyczne w różnych rejonach świata. Zmiany te są spowodowane procesami urbanistycznymi, rozwojem przemysłu, a zwłaszcza zwiększoną emisją do atmosfery energii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas foliowy i witamina B12

  Kwas foliowy jest niezbędny do syntezy dcoksytymidylanu (dTMP). który powstaje w wyniku mctylacji deoksyurydylanu (dUMP). Niedobór kwasu folio-wego jest przyczyną akumulacji dUMP i wbudowania uracylu zamiast tyminy w łańcuch DNA. powodując powstawanie mutacji, złamań DNA oraz złamań chromosomów. Podobny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt

Do góry