Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Płonica

  Czynnikiem etiologicznym jest paciorkowiec p-hemolizujący z grupy A wytwarzający egzotoksynę A, B lub C, nazywaną też toksyną erytrogenną lub jadem erytrogennym. Na przebieg kliniczny płonicy ma wpływ działanie jadu erytrogennego, który jest odpowiedzialny za wysypkę, zmiany na błonie śluzowej języka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecięcie pępowiny

  Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w sali porodowej, tak aby uniknąć oziębienia matki i, przede wszystkim, dziecka. Otwarty inkubator

  umożliwia dokładną ocenę noworodka i wykonanie podstawowych działań bezpośrednio po urodzeniu, w warunkach sprzyjających ograniczeniu utraty ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /6 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najczęstsze wady wrodzone rozpoznawane w okresie noworodkowym

  Noworodek oddycha głównie przez nos. Zaburzenie drożności nozdrzy tylnych (łączących jamy nosa z gardłem) lub ich zarośnięcie ogranicza istotnie wydolność oddechową noworodka i możliwość prawidłowego ssania. Bezpośrednio po urodzeniu wody płodowe są odsysane z jam nosa, z oceną drożności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoregulacja

  Noworodek jest szczególnie narażony na łatwą utratę ciepła. Temperatura ciała płodu jest o 0,5-l°C wyższa niż temperatura ciała matki. Bezpośrednio po urodzeniu dziecko przeżywa więc szok termiczny, co jest korzystne jako czynnik pobudzający, ale może mieć również działanie szkodliwe dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery anatomiczne i fizjologiczne

  Powierzchnia skóry chroniona jest np. przez gęsto ustawione obok siebie komórki skóry - keratynocyty. W skórze właściwej znajdują się naczynia, tkanka łączna i liczne komórki zdolne do rozpoznawania obcych białek -komórki Langerhansa. Ponadto w skórze właściwej obecne są gruczoły łojowe i potowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółtaczka okresu noworodkowego

  U noworodków zażółcenie powłok ujawnia się, gdy poziom bilirubiny wynosi około 7 mg/dl. Bilirubina powstaje z hemu wywodzącego się z krwinek czerwonych. Bilirubina wolna w połączeniu z albuminami transportowana jest do wątroby, gdzie powstaje bilirubina związana z kwasem glukuronowym. Uwalniana jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /7 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fagocytoza

  Fagocytoza jest elementem mechanizmów obrony nieswoistej. Nazywamy tak wchłonięcie obcego antygenowo materiału przez komórki żerne krążące w organizmie (Rycina 6.1). Są to m.in. monocyty, makrofagi i neutrofile. Komórki fagocytujące najpierw rozpoznają i związują drobnoustrój lub obcą cząsteczkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany przejściowe obserwowane u noworodków

  Żółtaczka okresu noworodkowego może być także zaliczana do stanów przejściowych, jednak ze względu za zakres problemu została omówiona wcześniej w odrębnym akapicie.

  Fizjologiczny ubytek masy eiała związany jest z wydaleniem smółki, oddaniem moczu, ustąpieniem obrzęku tkanek miękkich oraz utratą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zapalny

  Proces zapalny pojawia się pod wpływem uszkodzenia tkanki lub jest aktywowany przez wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów. Charakteryzuje się zauważalnymi zmianami, takimi jak rubor (zaczerwienienie), tumor (obrzęk), calor(podwyższona temperatura), dolor (ból), opisywanymi już przez Celsusa, rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przesiewowe

  Po ukończeniu 72. godziny życia, czyli 3. doby życia u noworodka wykonywane są badania przesiewowe w kierunku niedoczynności tarczycy, fenyloke-tonurii i mukowiseydozy.

  Krew pobiera się, wykonując nakłucie bocznej powierzchni pięty, nakiuwa-czem gwarantującym odpowiednią głębokość nakłucia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 305

  praca w formacie txt

Do góry