Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TYMPANOMETRIA - opis badania

  W czasie badania pacjent siedzi. Do jego przewodu słuchowego badający wkłada zatyczkę dokładnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanome­try cznego: pierwszy połączony jest z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu

  Urazowe zwichnięcie stawu można zdefiniować jako całkowite przemieszczenie względem siebie powierzchni stawowych kości tworzących staw. Jest to uraz bardzo poważny, któremu zawsze towarzyszy rozerwanie torebki stawowej i więzadeł. Termin „zwichnięcie" często jest nadużywany przez pacjentów, którzy tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortopedia

  Ortopedia (z greckiego orthós = prosty, prawidłowy) i traumatologia (z greckiego trauma = rana. uraz) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zabiegowym chorób i urazów narządów ruchu szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni nerwów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ENG

  Badanie polega na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym objawem zaburzeń narządu przedsionkowego. Oczopląs rejestruje elektronystagmograf połączony z komputerem oraz z ele­ktrodami umiejscowionymi na czole i skroniach osoby badanej. Ocenia się oczopląs samoistny i wywołany: położeniowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręcenie stawu

  W wyniku działania siły, najczęściej skrętnej, dochodzi do różnego stopnia rozerwań i rozciąg­nięć torebki stawowej i więzadeł, bez trwałego przemieszczenia powierzchni stawowych kości. Tego typu uraz stawu określany jest jako skręcenie. Ból, obrzęk i czasami krwiak w okolicy stawu są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatologia

  Reumatologia (z greckiego rheuma = prąd) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zacho­wawczym chorób wywołujących długotrwały ból albo zapalenie stawów lub tkanek miękkich wchodzących w skład narządów ruchu (mięśni, ścięgien, więzadeł, powięzi, kaletek mazio­wych, itd.). Przedmiotem zainteresowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda badanie ENG

  Podczas badania chory siedzi lub leży. Ele­ktrody przymocowuje się specjalnym klejem po przemyciu skóry spirytusem: jedną na czole i dwie bocznie na skroni w okolicy kąta ze-wewnętrznego oka. Do ucha badanego wlewa się wodę w czasie ok. 20 sekund w ilości 10 ml lub 100 ml o temperaturze 20°, 30°, 44° C. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania BERA

  Badanie potencjałów wywołanych znajduje zastosowanie w badaniach chorób układu nerwo­wego i badania chorób oczu. Informacje na lemat tych badań znajdują się w Rozdziale 6 oraz w Rozdziale 7. Poniżej przedstawione są wyłącznie zastosowania badania potencjałów wywo­łanych w otolaryngologii. TEORETYCZNE...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności gardła

  Gardło jest częścią drogi oddechowej (nos, gardło, tchawica) i pokarmowej (jama ustna, gardło, i przełyk), spełnia rolę obronną i jest obok krtani narządem mowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania BERA - opis badania

  Badanie jest wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu. Badany leży nieruchomo na plecach. Badający umieszcza na skórze głowy badanego trzy elektrody (skórę przemywa się wcześniej spirytusem, a elektrody przykleja się specjalnym klejem). Na czole badanego zakładana jest elektroda aktywna, na wyrostku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt

Do góry