Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII - opis badania

  Pacjent do badania, odsłania tę część ciała, która będzie naświetlana promieniami rentgenowski­mi i przyjmuje pozycję zgodnie z zaleceniem osoby wykonującej badanie. Niekiedy, z uwag; na istniejący uraz (np. podejrzenie złamania kręgów) lub ciężkie kalectwo do przeprowadznia badania nie wynaga się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzona dysplazja stawów biodrowych

  Wrodzona dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych przejawia się m.in. tym, że panewka stawu biodrowego jest płytka i mała, jej kąt nachylenia do linii poziomej jest zwiększony, głowa kości udowej bywa odchylona do boku, kąt szyjkowo-trzonowy i kąt przodoskręcenia szyjki kości udowej są zwiększone w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza

  Osteoporoza jest uogólnioną chorobą kości, charakteryzującą się zmniejszoną masą tkanki kostnej i destrukcją jej budowy przestrzennej (mikroarchitektury), które w kosekwencji prowa­dzą do zwiększonego ryzyka złamań kości. Dokonując pewnego uproszczenia można stwier­dzić, że jest to choroba, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostny

  Szkielet, na który składają się wszystkie kości człowieka, stanowi konstrukcję nośną narządów ruchu i jest miejscem przyczepów ścięgien (połączeń mięśniowo-kostnych zbudowa­nych z tkanki łącznej) i więzadeł (połączeń kostno-kostnych zbudowanych z tkanki łącznej). Szkielet pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROLARYNGOSKOPIA

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie polega na bezpośrednim oglądaniu krtani po założeniu i zamocowaniu laryngoskopu, z użyciem mikroskopu krtaniowego . CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest użyteczne przede wszystkim we wczesnej diagnostyce raka krtani. Bardzo często może być jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szkieletowe

  Częścią dynamiczną narządów ruchu są mięśnie szkieletowe. czyli te, które są zależne :d naszej woli. Pod względem budowy histologicznej (tkankowej) nazywane są mięśniami roprzecznie prążkowanymi. Przedłużeniem mięśni (brzuśców mięśniowych) są ścięgna zbudo­wane z tkanki łącznej, za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROLARYNGOSKOPIA - opis badania

  Chory po ułożeniu na plecach i po zaintubowaniu leży z głową odchyloną do tyłu. Laryngoskop zamocowany jest na metalowym pręcie na klatce piersiowej badanego; w nowoczesnych zestawach zaopatrzony jest on dodatkowo w układ optyczny połączony z monitorem. Mikro­skop krtaniowy znajduje się za głową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy

  Stawy są to ruchome połączenia między kość­mi. Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstką stawową i są względem siebie odpo­wiednio dopasowane (np. głowa kości udowej i panewka stawu biodrowego). W obrębie sta­wów mogą istnieć także dodatkowe elementy chrzestne, dopasowujące powierzchnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYMPANOMETRIA

  Tympanometria jest obiektywną metodą określającą impedancję akustyczną ucha, hit inaczej - sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej prz\ zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, przy czym informacja uzyskuje się wykorzystując odbitą falę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie kości

  Jeżeli siła urazu przekracza wytrzymałość ko­ści, to dochodzi do złamania kości. Uraz po­wodujący złamanie kości może być bezpośredni lub pośredni. Powstałe w wyniku złamania odłamy kostne mogą być względem siebie przemieszczone lub nie. Dlatego wyróż­nia się złamania z przemieszczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt

Do góry