Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Choroby tkanki łącznej

  Choroby tkanki łącznej w dermatologii obejmują układowy, podostry i przewlekły lisza; (toczeń) rumieniowaty, zespół antykardiolipidowy, zespół Sneddona, twardzinę układową, twardzinę ograniczoną, eozynofilowe zapalenie powięzi, zapalenie skórno-mięśniowe i zespoh nakładania oraz guzkowe zapalenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skóra - budowa i czynność

  Skóra jest narządem pokrywającym i osłaniającym ustrój. Ogólna powierzchnia skóry wynosi 1,5-2 irr. a grubość wynosi 1,5-5 mm. Składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Naskórek składa się głównie z dojrzewających komórek nabłonkowych, nazywanych keratynocytami i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE MIKOLOGICZNE W DERMATOLOGII

  Badanie polega na wykrywaniu i różnicowaniu grzyba w podejrzanej o grzybicę zmianie chorobowej. Badanie składa się z dwóch etapów: badania bezpośredniego i posiewu. W badaniu bezpośrednim pod mikroskopem ogląda się pobraną tkankę, poddaną jedynie wstępnemu trawieniu roztworem silnego ługu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby alergiczne skóry

  Choroby alergiczne skóry obejmują kilka różnych grup zaburzeń o odmiennych mechanizmach patogenetycznych: pokrzywkę, kontaktowe zapalenie skóry, inne odmiany wyprysku oraz atopowc zapalenie skóry. O rozpoznaniu przyczynowym decydują testy alergiczne in vivo (bezpośrednio na pacjencie) i in vitro (na materiale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział chorób skóry

  Podział chorób skóry (dermatoz) zmienia się zależnie od możliwości poznanych przyczyn i mechanizmów powstawania zmian chorobowych (etiologii i patogenezy). Ze względu na etiologię można podzielić choroby skóry na bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze, wirusowe, autoimmunologiczne, alergiczne, uwarunkowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotodermatozy

  Fotodermatozy obejmują nabyte o nieustalonej przyczynie choroby skóry takie jak: wielopo-staciowe osutki świetlne, pokrzywka słoneczna, przewlekłe zmiany posłoneczne, fotodermato­zy uwarunkowane genetycznie, odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne oraz dermatozy, w których światło słoneczne jest czynnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby bakteryjne

  Ropne choroby skóry są wywołane głównie przez gronkowce. paciorkowce oraz zakażenia mieszane. Zakażenia gronkowcowe obejmują zapalenia mieszków włosowych, figówkę, czy­raki, ropnie mnogie pach, ropnie mnogie niemowląt, liszajec pęcherzowy noworodków -zapalenie pęcherzowe i złuszczające skóry...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dermatologia

  Dermatologia (z greckiego derma = skóra) jest to nauka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry. Wenerologia zajmuje się natomiast chorobami przenoszonymi drogi} płciową

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie gęstości kości

  Wspólną cechą wszystkich metod densytometrycznyeh stosowanych w badaniu gęstości kości jest zjawisko osłabienia promieniowania w trakcie jego przenikania przez struktury kostne, niezależnie od źródła promieniowania. Energia wiązki promieniowania po przejściu przez ciało osoby badanej ulega osłabieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /7 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykwity skórne i stany narzucone

  Wykwity są to zmiany skórne, które stanowią podstawę rozpoznania i są zasadniczym elemen­tem obrazu klinicznego chorób dermatologicznych. Znajomość tych wykwitów pozwala opisać i zdefiniować zmiany widziane na skórze gołym okiem. Rozróżnia się dwa typy wykwitów: pierwotne i wtórne. Oprócz wykwitów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry