Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE WŁOSÓW

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie polega na oględzinach włosów pod mikroskopem. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie ma na celu określenie struktury włosa oraz zbadanie prawidłowości jego wyglądu W większości przypadków wypadanie włosów jest normalnym dziedzicznym procesem. Ab; to jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Onkologia

  Onkologia (z greckiego ónkos = guz) jest to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z procesem nowotworowym. Bada przyczyny występowania, mechanizmy powsta­wania, sposoby zapobiegania i wykrywania oraz metody leczenia chorób nowotworowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WŁOSÓW - opis badania

  Ogląda się włosy, które wypadły oraz włosy usunięte z brzegów ogniska łysienia poprzez pociąganie. Włosy mają nieprawidłowy wygląd w niektórych zespołach chorobowych uwarun­kowanych genetycznie. Trichogram obejmuje oglądanie zakończenia włosa, także stwierdzenie czy są one ułamane, czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór

  Nowotwór jest to złożony proces patologiczny przebiegający w komórce prawidłowej, która przestaje podlegać normalnym mechanizmom kontrolującym wzrost i różnicowanie komórek. Początkowo dzieje się to w miejscu pierwotnej zmiany, potem dochodzi do naciekania otacza jących tkanek, wreszcie do przemieszczania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA SKORY

  Badanie polega na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienio­nego chorobowo lub/i pozornie zdrowego. Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu można poddać ocenie histologicznej, immunohistologicznej lub ultrastrukturalnej pod mikro­skopem (świetlnym, fluorescencyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór łagodny niezłośliwy

  Nowotwór łagodny niezłośliwy (z łacińskiego neoplasma benignum) utworzony jest z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno, rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje przerzutów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA SKORY - opis badania

  W przypadku pobierania wycinków z twarzy lub kończyn górnych chory siedzi; przy pobieraniu wycinków z tułowia, kończyn dolnych pacjent leży. Przed wykonaniem biopsji badane miejsce na skórze znieczula się przy pomocy zastrzyku lignokainy. Wycinek pobiera się zwykłym skalpelem lub wycinakiem o średnicy 4-6...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór półzłośliwy

  Nowotwór półzłośliwy (z łacińskiego neoplasma semimalignum) jest to nowotwór o miejscowej złośliwości. Charakteryzuje się dużą masą tkankową uciskającą otoczenie, zdolnością nacieka­nia i niszczenia otoczenia, nawrotowością, zdolnością wszczepiania. Praktycznie nie daje on przerzutów, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERMATOSKOPIA

  Badanie polega na oglądaniu wybranych /mian chorobowych skóry /a pomocą dermatoskopu. Jest to specjalne urządzenie optyczne - powiększające 10-krotnie. z oświetleniem bocznym (oświetlają­cym oglądaną powierzchnię i. które pozwala uzyskać „trójwymiarowy obraz" skóry. Badanie to wymaga dużego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór złośliwy

  Nowotwór złośliwy (z łacińskiego neoplasma malignum) wykazuje duży stopień zaburzeń w zróżnicowaniu, dojrzewaniu i budowie tkankowej oraz komórkowej. Nie posiada torebki, rośnie szybko, naciekająco, niszczy zaatakowane tkanki . Wnika do naczyń, dając przerzuty odległe drogą chłonną lub krwionośną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt

Do góry