Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Schizofrenia

  Istnieje przynajmiej kilka typów schizofrenii różniących się objawami. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że przyczyny warunkujące powstawanie tej choroby mieszczą się w sferze biologii i sferze psychospołecznej. Mimo różnic w obrazie klinicznym, etiologii i poszczegól­nych rodzajów schizofrenii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy inteligencji

  Można stwierdzić, za prof. J. Strelauem, że inteligencja jest to ważny czynnik współdeterminu-jący efektywność działań, które wymagają udziału typowo ludzkich procesów poznawczych (rozumowania, wnioskowania, myślenia abstrakcyjnego, planowania, itp). Ten właśnie czynn:-. mierzą testy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologowie kliniczni

  Psychologowie kliniczni zajmują się psychoterapią, koncentrują się na zaburzeniach zachowa­nia. W szerszym ujęciu psychologia kliniczna zajmuje się ludźmi znajdującymi się w specyfi­cznych sytuacjach życiowych (np. choroba somatyczna, uwięzienie) - nie tylko wtedy gdy u tych ludzi wystąpi zaburzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test osobowości MMPI

  Autorami testu MMPI są: psycholog Starkę R. Hathaway oraz neuropsychiatra J. Charnley Mc Kinley z Uniwersytetu Minnesota. Twórcy testu w oparciu o doświadczenie kliniczne, znajo­mość badań dotyczących psychopatologii oraz analizę statystyczną, wybrali z dużej ilości hipotetycznych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /6 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy diagnozy neuropsychologicznej

  Ta grupa testów obejmuje szereg metod stosowanych głównie w diagnostyce neuropsychologi­cznej. Zasady konstrukcji i stosowania są generalnie takie same jak w przypadku innych testów psychologicznych. Diagnoza dotyczy tu możliwości występowania zaburzeń funkcji tkanki mózgowej, u podłoża której istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie psychologiczne

  W psychologii badanie i interpretowanie zachowania człowieka dokonuje się w kontekście określonych teorii psychologicznych - np. psychoanalitycznej, humanistyczno - egzystencjal­nej, behawioralno-poznawczej. W zależności od tego, jaką teorią posługuje się dany psycholog, używa on określonego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusze i testy do badania osobowości

  Kwestionariusze i testy do badania osobowości stanowią bogatą grupę narzędzi. Trudno jednoznacznie określić pojęcie „osobowość". Ujmowana bywa jako ogólna suma tych sposo­bów reagowania na innych ludzi (i obiekty) oraz sposobów wchodzenia z nimi w relacj, które są charakterystyczne dla danej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza psychologiczna

  Jest to wynik badania psychologicznego, będący opisem i interpretacją mechanizmów funkcjo­nowania określonej osoby (lub grupy). Opiera się ona na następujących zasadach: ■ trafny dobór narzędzi diagnostycznych, prawidłowe przeprowadzenie badania oraz dokładna znajomość i umiejętność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne

  Zaburzenia psychiczne, ogólnie ujmując, to brak harmonijnego funkcjonowania osoby w sferze psychicznej (np. myślenia, emocji), uniemożliwiający lub utrudniający realizację zadań i celów życiowych. W klasyfikacji zaburzeń psychicznych można znaleźć wiele jednostek diagnosty­cznych. Pacjenci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA TARCZYCY - opis badania

  Roztwór radioznacznika (technet-99m) podaje się doustnie godzinę przed wykonaniem pomiaru scytygraficznego. Technet-99m można również podać dożylnie. W tym przypadku pomiary scyntygraficzne wykonuje się pol 5 minutach po podaniu radioznacznika. Rzadziej wykonywa­na scyntygrafia jodowa wymaga doustnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt

Do góry