Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test Bentona

  Badanemu pokazuje się 10 kartek. Istnieją róż­ne wersje sposobu badania tym testem: badany rysuje z pamięci po oglądaniu kartki przez 5 do 10 sekund, lub odwzorowuje rysunek mając go przed sobą, lub też ogląda rysunek przez 10 sekund i przystępuje do rysowania wzoru po 15 sekundach przerwy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test inteligencji Wechslera - opis badania

  Wersja dla dzieci przeznaczona jest dla wieku od 5 do 16 lat. Wersja dla dorosłych stosowana jest u osób pomiędzy 10 a 60 roku życia. Najczęściej przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad psychologicz­ny, zbiera także dane personalne. Badany proszony jest o wykonanie kolejnych zadań z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test osobowości MMPI

  Test jest kwestionariuszem osobowości polegającym na samoocenie. Wynik uzyskiwany na podstawie badania jest subiektywnym obrazem własnej osoby badanego. Zasadniczo przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad lub rozmowę psychologiczną. Badany dostaje arkusz z 566 stwierdzeniami (są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /4 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test inteligencji Wechslera

  Autor testu, David Wechsler, zakłada, że inteligencja jest pewną ogólną zdolnością, która pozwala jednostce działać celowo, myśleć racjonalnie, efektywnie współdziałać ze środowi­skiem. Test zbudowany jest z podskal dzielących się na dwie główne grupy: skale zdolności słownych oraz skale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /7 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa i wywiad kliniczny

  Jest to podstawowa metoda diagnozy psychologicznej. Sprawny diagnosta podczas rozmowy-wywiadu może zebrać wiele informacji o swoim rozmówcy. Źródłem informacji jest nie tylko treść rozmowy, ale także sposób mówienia, postawa, brzmienie głosu, pozycja ciała, stopień unikania kontaktu wzrokowego itp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwice

  To termin odnoszący się do szerokiej grupy zaburzeń emocjonalnych. W nowoczesnej psycho­patologii i psychiatrii często odchodzi się do tego pojęcia, wprowadzając w to miejsce grupę zaburzeń związanych z lękiem. Objawem osiowym w tych zaburzeniach jest lęk. Osoba zaburzona stosuje szereg mechani­zmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna

  Jest istotnym elementem każdej diagnozy psychologicznej. Niezależnie od stosowanej metod) badania psychologicznego, człowiek badany w jakiś sposób reaguje na sytuację samego bada­nia. Te jego reakcje, czy postawy są cenną informacją diagnostyczną. W niektórych sytuacjach stosuje się obserwację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja

  Depresja jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych jest bardzo zróżnicowana. W największym uproszczeniu można mówić o depresji egzogennej, zwanej też reaktywną (przyczyn dopatruje się w sferze zdarzeń, które spotkały człowieka chorego) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test i kwestionariusz psychologiczny

  Jest to metoda pomiaru ilościowego dokładnie określonych funkcji psychicznych. Wyróżnia się wiele grup testów np. inteligencji, osobowości. Wynik testu jest wartością liczbową, któr^ porównuje się z wynikami innych członków społeczeństwa, do którego należy badany (czyi: z tzw. normami). Dzięki temu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopatologia

  Przedmiotem psychopatologii są zaburzenia zachowania. Każde ludzkie działanie ma swój psychologiczny mechanizm ukierunkowujący to działanie na cel i decydujący o strukturze, energii i rytmie czynności. Z punktu widzenia psychologicznego, ludzkie zachowanie czy działanie spełnia dwie funkcje: - zmierza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry