Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE OSÓB W STARSZYM WIEKU

  Sposób odżywiania i możliwości zaspokajania potrzeb pokarmowych przez osoby starsze są w decydującym stopniu limitowane przez ich stan zdrowia. Ponad 80% polskich seniorów chomje na choroby przewlekłe, w tym powodujące zaburzenia psychiczne, a liczba chorób u jednej osoby i osób chorych przewlekle wzrasta z...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania żywieniowe jako proces uczenia się

  Afektywne skojarzenia mogą dotyczyć nie tylko konkretnego produktu, ale procesu jedzenia w ogóle. Z karmieniem człowieka od jego urodzenia skojarzony jest kontakt z drugą osobą, więc nic dziwnego, że jedzenie jest często źródłem poczucia bezpieczeństwa i przyjemności. Jedzenie stanowi więc regulator...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE OSÓB 0 NISKIM STATUSIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM

  Analizy przyczyn gorszego zdrowia i obciążenia chorobami wskazują, że nierówności w zdrowiu mogą mieć również podłoże społeczne i ekonomiczne. Dotycz) to zarówno mieszkańców całego świata i odpowiada za różnice pomiędzy regionami i krajami, jak i mieszkańców poszczególnych krajów, wyrażajac się w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania żywieniowe jako wynik wpływu społecznego

  Ludzie zmieniają swoje zachowania żywieniowe pod wpływem różnych czynników, w sposób bezpośredni, czyli bez uprzedniej zmiany proccsówr wewnętrznych, lub pośredni, czyli pod wpływem wcześniejszej zmiany uczuć, przekonań lub postaw. Zachowania świadome oddziałują zwrotnic na stany wewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posty

  W wielu kulturach obowiązuje okresowe powstrzymywanie się od jedzenia, traktowane jako instrument ducłiowego doskonalenia się lub przygotowanie do ważnych świąt religijnych. Post może się wiązać z ograniczeniem ilości posiłków w ciągu dnia i ich rozmiarów (post ilościowy), albo też może mieć...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCHNIE NARODOWE I REGIONALNE

  Pewnym wyrazem wpływów kulturowych charakteryzujących poszczególne narody są ich kuchnie. Kuchnia narodowa to charakterystyczny dla danego narodu dobór surowców i produktów oraz sposób przygotowania z nich potraw. Kuchnia regionalna natomiast dotyczy regionu kraju (np. kuchnia wielkopolska, śląska), bądź...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /17 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO SPOŁECZNE A SPOSÓB ŻYWIENIA

  Rodzina jest to grupa <rewnych. która ma poczucie własnej odrębności, ma własne zadania i cele życiowe, układ stałych, międzyosobniczych stosunków oraz określoną strukturę.

  W rodzinie występują bezpośrednie międzyludzkie kontakty społeczne, tzw. face to face; stosunki międzyosobnicze są bliskie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko szkolne

  W szkole, w której dziecko ma kontakt z różnymi jednostkami i grupami społecznymi. poddane jest ono większej, niż w rodzinie, różnorodności oddziaływań, wartości i opinii. Zdobyta w szkole wiedza oraz doświadczenia środowiskowe (np. posiłki spożywane w szkole czy higiena pracy szkolnej) są istotne, a...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki masowej komunikacji

  Współcześnie coraz większe znaczenie w kształtowaniu postępowania jednostki i zbiorowości ludzkich ira kultura masowa w środkach masowej komunikacji, które są zaliczane do pośrednich sposobów przekazywania informacji.

  Wykorzystanie środków masowej komunikacji jako nośników wiedzy żywieniowej łączy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladownictwo w konsumpcji

  Środow isko społeczne, w którym człowiek żyje. jest źródłem różnorodnych wzorców do naśladowania. Nabywanie produktów konsumpcyjnych charakterystycznych dla danej grupy społecznej, czyli realizowanie identycznego lub zbliżonego modelu spożycia, jest istotą tzw. naśladownictwa w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt

Do góry