Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE MOCZU

  Najczęściej wykonywanym badaniem moczu jest tzw. badanie ogólne moczu. Znacznie rzadziej wykonywane są badania specjalistyczne. Badanie ogólne moczu Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu, tj. zabarwienie, stopień zmętnienia, ciężar właściwy, odczyn (pH), zawartość białka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE W PROFILAKTYCE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO

  Badanie polega na określaniu obecności lub braku przeciwciał odpornościowych w osoczu kobiety ciężarnej, które mogły wytworzyć się w jej organizmie w wyniku porzedniej ciąży lub wcześniejszej transfuzji krwi, a które mogą być skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania specjalistyczne moczu

  Zakres i rodzaj badania specjalistycznego moczu jest ustalany indywidualnie u każdego pacjenta. Badanie specjalistyczne może ograniczać się jedynie do wykrycia obecności danej substancji w moczu (badanie jakościowe) lub też może polegać na określeniu jej stężenia w moczu (badanie ilościowe). Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA SZPIKU

  Badanie polega na pobraniu miazgi krwiotwórczej z jamy szpikowej kości przy pomocy specjalnej igły ze strzykawka. Pobraną miazgę krwiotwórczą rozprowadza się na szkiełkach mikroskopowych (wykonuje siętzw. rozmazy), następnie barwi się specjalnymi barwnikami i ogląda się pod mikroskopem świetlnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ogólne moczu

  Do badania należy przekazać próbkę (około 50-100 ml) uzyskaną z pierwszej porcji oddanego rano moczu - po okresie całonocnego spoczynku. Mocz należy oddać bezpośrednio do dokład­nie umytego - bez użycia detergentów - suchego naczynia (naczynie do moczu można otrzymać w laboratorium wykonującym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA SZPIKU - opis badania

  Pacjent układa się w pozycji - zależnie od miejsca, z którego będzie pobierany szpik kostny - na wznak lub na brzuchu. U osób dorosłych miejscem, z którego najczęściej pobiera sic szpik jest grzebień talerza kości biodrowej  lub mostek, a u dzieci wykonuje się biopsję również, kości piszczelowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania specjalistyczne moczu

  Sposób zbierania moczu jest ustalany indywidualnie z lekarzem prowadzącym. Dla przeprowa­dzenia niektórych badań specjalistycznych mocz zbiera się podobnie jak do badania ogólnego. Jednak większość badań specjalistycznych związana jest z koniecznością zbierania moczu w ściśle określonym przedziale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie krwi żylnej

  W przypadku pobrania krwi jednorazowo najczęściej nakłuwa się żyły kończyny górnej, w okolicy zgięcia łokciowego, rzadziej grzbietu dłoni lub przedramienia. Pacjent zwykle proszony jest o ułożenie wyprostowanej ręki w stawie łokciowym, z dłonią zwróconą ku górze, na poduszce podłożonej pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KAŁU

  Badanie polega na ocenie mikroskopowej, chemicznej i bakteriologicznej w próbkach pobra­nych z masy kałowej. Rodzaj wykonywanych badań kału w laboratorium zależny jest od podejrzewanego schorzenia. Z pobranego kału sporządzane są preparaty mikroskopowe, które następnie ogląda się pod mikroskopem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania kału

  Kał do badania pobiera się z masy kałowej oddanej w wyniku aktu defekacji bez użycia środków przeczyszczających (np. parafiny) lub lewatywy. Jedynie w szczególnych sytuacjach, na zlece­nie lekarza, kał jest pobierany po uprzednio dokonanej lewatywie. Kał oddaje sie do tzw. pojemnika kałowego, którym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 906

  praca w formacie txt

Do góry