Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sedacja

  Sedacja, czyli uspokojenie, polega na łagodzeniu niepokoju i lęku. Dla uzyskania sedacji, leki podaje się najczęściej dożylnie. Duże dawki leków wywołujących sedacjęmogą spowodować utratę przytomności i głęboki sen

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anestezjologia

  Anestezjologia (z greckiego anaisthesia = znieczulenie) zajmuje się znieczulaniem, czyli eliminowaniem bólu podczas operacji i niektórych inwazyjnych badań diagnostycznych. Ter­min „anestezja" dosłownie oznacza utratę czucia lub odczuwania. Obecnie termin ten został zastąpiony terminem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie ogólne

  Pacjent do badania układa się w pozycji na wznak. Przed przystąpieniem do znieczulenia anestezjolog kontroluje ciśnienie tętnicze krwi. tętno oraz. jeżeli są takie możliwości, podłącza aparaturę monitorującą, która w sposób ciągły monitoruje stan pacjenta podczas znieczulenia. Jest to najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premedykacja

  Premedykacja polega na podaniu pacjentowi leków przed operacją (bądź inwazyjnym badaniem diagnostycznym) i znieczuleniem. Celem premedykacji jest uspokojenie, eliminowanie lęku, bólu, osłabienie odruchów. Niektóre z leków podawanych w premedykacji powodują tzw. niepamięć wsteczną. Polega ona na niepamięci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anestezjolog

  Anestezjolog to lekarz wykonujący znieczulenie. Anestezjolog przygotowuje pacjenta do znieczulenia i operacji, kontroluje stan ogólny pacjenta i dba o jego bezpieczeństwo podczas operacji i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Poza wykonywaniem znieczulenia, aneste­zjolog zajmuje się reanimacją, intensywną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie miejscowe

  Spośród różnych rodzajów znieczulenia miejscowego podczas badań diagnostycznych stosuje się znieczulenie powierzchniowe lub nasiękowe. Znieczulenie miejscowe ma zapewnić całko­witą bezbolesność w miejscu działania. Znieczulenie powierzchniowe dotyczy śluzówek i polega na zastosowaniu Icków w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie w anestezjologii

  Monitorowanie w anestezjologii polega na ciągłej kontroli stanu pacjenta podczas znieczulenia, zabiegu lub operacji. Ma ono na celu zapewnienie choremu jak największego bezpieczeństwa poprzez uchwycenie oraz skorygowanie nieprawidłowości w pracy poszczególnych układów (np. układu krążenia, oddychania)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból

  Ból jest definiowany jako nieprzyjemne odczucie związane z rzeczywistym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek. Czasem odczuwany ból nie jest związany z uszkodzeniem tkanek, ale jest odczuwany i określany jako ich uszkodzenie. Ból może spełniać pozytywną rolę. Ostrzega przed niebezpieczeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - opis badania

   

  Pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole (zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu (tzw. gantry) . W czasie badania pacjent leży nieruchomo, jest instruowany o sposobie zachowania podczas samego badania, w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA DOPPLEROWSKIE

   

  Metoda ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. Zjawisko to polega na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zbliżanie się przeszkody do źródła fali powoduje wzrost częstotliwości, a oddalanie - zmniejszenie częstotiiwości odbitej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt

Do góry