Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanika chodu

  Chód można nazwać ciągłą pogonią kończyn dolnych za przesuwanym do przodu środkiem ciężkości ciała. Chód rozpoczyna się od wytracania równowagi na skutek przesunięcia środka ciężkości ciała przed czworobok podparcia nachyleniem miednicy i tułowia. Dla utrzymania równo­wagi nie obciążoną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres okołoporodowy

  Okres okołoporodowy, kończący etap rozwoju śródmacicznego, może stwarzać zagrożenie dla płodu. Nagła zmiana środowiska oraz powikła­nia w okresie porodu stają się niekiedy przyczyną odchyleń w funkcji na­rządu ruchu. Następstwem mechanicznego uszkodzenia noworodka mogą być zwichnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia chodu

  W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wy­dłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich sy­metrię, 4) ustawienie stóp i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ortopedyczny ogólny

  Badanie stanu ortopedycznego ogólnego ma na celu stwierdzenie odchyleń w budowie i czynności narządu ruchu jako całości. Obejmuje ono stan sta­tyczny i dynamiczny. 1. W stanie statycznym bada się budowę ciała: a) typ budowy (od­dechowy, trawienny, mięśniowy, mózgowy lub leptosomiczny, eurysomiczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ortopedyczny odcinkowy

  Pomiarami długości tułowia i kończyn dokładnie określa się proporcje ciała (ważne we wrodzonych chorobach układowych, chorobach kręgosłupa itp.). Mierząc długość względną i bezwzględną obu kończyn górnych i dolnych, sprawdza się symetrię (różnice długości). Natomiast różnica między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ortopedyczny miejscowy

  Odchylenia mogą dotyczyć jednej kończyny czy stawu, lecz także mogą być wielomiejscowe lub uogólnione. Po opisie zmian skóry (blizny, przebarwienie, owrzodzenie) i obrysów stawu lub odcinka ciała przeprowadza się pomiary. Kątomierzem określa się ustawienie zmienionych chorobowo stawów i za­kres ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ortopedyczne

  Badanie ortopedyczne oprócz ustalenia rozpoznania ma na celu poznanie roz­miarów i nasilenia odchyleń chorobowych, dynamiki i okresu rozwojowego choroby, patogenezy, a również mechanizmów powstawania i nasilania się zniekształceń i dysfunkcji oraz związku przyczynowego między czynnikami uszkadzającymi a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortopedia

  Ortopedia jest specjalnością lekarską, która w ciągu 230 lat istnienia tej na­zwy (Andry, 1741) przeszła burzliwy rozwój, najbardziej nasilony w ostatnich dziesiątkach lat. W osiemnastowiecznym ujęciu zajmowała się ona profilaktyką i leczeniem wad u dzieci, starając się „wychować proste dzieci"". W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /10 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja

  Rehabilitacja jest pojęciem wprowadzonym po I wojnie światowej dla pro cesu przystosowywania inwalidów do samodzielnego bytowania w społeczeń stwie. W obecnym ujęciu rehabilitacja ma za zadanie przywracanie lub kom pensację utraconych wskutek choroby lub urazu sprawności nie tylko narządu ruchu, lecz i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podanie środka uspokajającego (sedacja)

  W celu łagodzenia napięcia emocjonalnego towarzyszącego poddaniu się badaniu diagnosty­cznemu stosuje się leki uspokajające, zwłaszcza u małych dzieci - jeśli badanie trwa względnie długo i musi być wykonane w bezruchu. Leki uspokajające można podać dożylnie, domięśnio­wo, doustnie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry