Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Informacyjny I normatywny wptyw społeczny a zmiana zachowania

  Zmiana zachowania i podporządkowanie sic oczekiwaniom innych osób może wynikać z faktu potraktowania zachowania innych w kategorii użytecznej informacji. co ujawnia istotę informacyjnego wpływu społecznego. W tym przypadku dostosowanie się wynika z przekonania, że inni bardziej poprawnie interpretują...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALIZACJA ŻYWIENIA LUDNOŚCI I JEJ EFEKTY

  Zadaniem tej części podręcznika |est przedstawienie środków służących racjonalizacji żywienia społeczeństwa, co w konsekwencji ma prowadzić do jego lepszego stanu zdrowa. Poprawa sposobu żywienia ludności wymaga bowiem podjęcia wielu działań na róznycn szczeblach, zarówno na poziomie krajowym, jak i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARIERY NA DRODZE ZMIANY ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH

  Jeśli informacja żywieniowa, z którą styka się człowiek jako odbiorca komunikatu perswazyjnego, jest dla niego istotna, ale nie jest zgodna z dotychczasowymi przekonaniami na dany temat, to może on doświadczyć dysonansu poznawczego, opisywanego jako stan dyskomfortu, czyli negatywnego emocjonalnego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja w obrębie grup społecznych

  Każda osoba jest czionkicm określonej społeczności, jest w niej silnie osadzona i od niej uzależniona. Dla pełnego rozwoju jednostki konieczne jest poczucie więzi z innymi członkami wspólnoty. Z tego powodu lak ważne jest dziedzictwo kulturowe, czyli przckaz>wanie tradycji kulturowych z pokolenia na...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE MAŁYCH DZIECI

  U małych dzieci w wieku 1-3 lat najczęściej popełnianym błędem jest zbył szybkie odejście od posiłków przygotowanych specjalnie dla nich i korzystanie z posiłków ..stołu rodzinnego", co może wpływać na jednostronny skład racji pokarmowej i sprzyjać jej niezbilansowaniu. a w konsekwencji niedoborom...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność i zachowania z nią związane jako wyznacznik pozycji społecznej

  Niektórzy ludzie używają żywności jako środka odzwierciedlającego podziały w' grupie społecznej. W celu wyeksponowania swojej pozycji społecznej spożywają oni produkty, które pomagają im wspiąć się na kolejny szczebel drabiny społecznej.

  We wszystkich kulturach poprzez żywność wyrażana jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

  W okresie szkolnym dzieci i młodzież powtarzają i utrwalają większość błędów żywieniowych popełnianych we wczesnym dzieciństwie (tab. 14.1). Ich racje pokarmowe zawierają zbyt mało produktów mlecznych, warzyw i owoców, ryb. produktów zbożowych, w tym z pełnego przemiału, i nasion roślin...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /9 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność jako środek zapewniający bezpieczeństwo jednostce I grupom społecznym

  W odniesieniu do sfery żywności i żywienia potrzebę bezpieczeństwa zaspokaja świadomość następnego posiłku w ciągu dnia lub przeświadczenie o istnieniu żywności, którij można spożyć w najbliższej przyszłości. Gromadzenie i przechowywanie żywności służy redukcji tej potrzeby. Jest to...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM

  Kobiety w wieku rozrodczym (15-44 lat) powtarzają większość błędów żywieniowych ukształtowanych w okresie dzieciństwa i młodości (tab. 14.1 i 14.2). Wiele z nich. z powodu dbałości o zachowanie szczupłej sylwetki ciała, wprowadza ograniczenia ilościowe spożycia, co przy nieodpowiedniej strukturze i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki psychologiczne jako determinanty sposobu żywienia

  Głód i pragnienie są fizjologicznymi sygnałami zapotrzebowania organizmu na żywność i płyny, podczas gdy apetyt związany jest głównie z przyjemnościowymi aspektami wyboru pokarmu i jego spożywania. Pożywienie może też być dla człowieka środkiem do kompensacji dyskomfortu, braku satysfakcji lub...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 860

  praca w formacie txt

Do góry